​Zabójcze koszty smogu

ANALIZA \ Zanieczyszczone powietrze z niskiej emisji powoduje ogromne koszty zdrowotne i finansowe. Tylko w jednym roku smog przyczynił się do przedwczesnej śmierci 19 tys. Polaków – alarmuje resort przedsiębiorczości i technologii.

Główną przyczyną występowania smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które są ogrzewane przez spalanie paliw o niskiej jakości albo nawet śmieci. Takie ogrzewanie domu powoduje ogromne zagrożenie dla zdrowia jego mieszkańców i całego otoczenia. Chodzi zarówno o zatrważającą liczbę lat życia utraconych przez Polaków, jak i o ogromne koszty ponoszone m.in. przez budżet państwa – powiedziała na wczorajszej konferencji Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Z raportu przygotowanego na zlecenie resortu wynika, że tylko w 2016 r. w miastach z powodu zanieczyszczonego powietrza wytworzonego przez niską emisję przedwcześnie straciło życie prawie 15 tys. osób, a na terenach podmiejskich nieco ponad 4 tys. Problem smogu ma też swój wymiar finansowy. – Cena energii to nie tylko koszt paliwa, lecz także koszty leczenia chorób wywołanych wdychaniem zanieczyszczonego powietrza – podkreśliła minister Emilewicz.

Jak wyjaśnił prof. Michał Krzyżanowski, epidemiolog, recenzent raportu, na podstawie metodologii wyceny ludzkiego życia stosowanej w wielu krajach oszacowano zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce. Wynoszą one między 13 mld euro a 30 mld euro rocznie, co w przeliczeniu na mieszkańca daje kwotę 300–800 euro.

Minister Jadwiga Emilewicz przypomniała, że walka ze smogiem jest jednym z priorytetów polityki rządu. Temu celowi służy m.in. podpisane w czerwcu porozumienie dotyczące realizacji programu Czyste Powietrze. Budżet programu, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z funduszami wojewódzkimi w latach 2018–2029, będzie wynosił 103 mld zł.

Skuteczną walkę ze smogiem umożliwi też program powszechnej termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł energii, który obejmie osoby najbardziej potrzebujące. Niezwykle istotne znaczenie dla kwestii jakości powietrza ma niedawno przyjęta ustawa o jakości paliw stałych, której celem jest wyeliminowanie z rynku detalicznego odpadów węglowych, będących podstawowym powodem zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

 
     

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze