Energia dla kultury

Muzeum Narodowe w Kielcach, mające też swoje oddziały m.in. w Oblęgorku i Wiślicy, znalazło się w gronie pięciu muzeów, które zostały objęte mecenatem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Współpraca zakłada przede wszystkim promocję wystaw i wydarzeń organizowanych przez kielecką instytucję kultury. Umowa została podpisana 12 maja w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, głównej siedzibie muzeum.

Wsparcie ważnych instytucji kultury w kraju jest jednym z filarów strategii sponsoringowej Grupy PGE. Obecnie spółka współpracuje m.in. z Muzeami Narodowymi w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Zamkiem Królewskim na Wawelu, ale też 16 filharmoniami i instytucjami muzycznymi. Teraz do grona podmiotów objętych patronatem PGE dołączyło Muzeum Narodowe w Kielcach (MNKi), mające ponad 100-letnią tradycję.

Muzealny fenomen

– Nasze zbiory są jednymi z najcenniejszych w Polsce. To pierwsza piątka, jeśli chodzi o zbiory malarstwa – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy o współpracy Robert Kotowski, dyrektor MNKi. Przypomniał, że obecnie muzea w Polsce biją rekordy frekwencji. W ubiegłym roku odwiedziło je ponad 40 mln zwiedzających. Przytoczył też słowa prof. Krzysztofa Pomiana, że "muzea są swego rodzaju fenomenem, ponieważ nie ma racjonalnego wytłumaczenia dla istnienia tego typu instytucji, ale bez nich nie byłoby rozwoju ludzkości". – Dlatego cieszę się, że w świecie ekonomii znajduje się miejsce na wsparcie instytucji kultury – podkreślił dyrektor Kotowski. Wskazał, że objęcie mecenatem PGE daje muzeum duże poczucie oparcia i stabilizacji, niezwykle potrzebnych w pracy i różnorodnych działaniach koncepcyjnych. – Poprzez mecenat Muzeum Narodowego w Kielcach chcemy przybliżyć tę placówkę szerszej publiczności i zarazem pokazać, że także mniejsze instytucje kultury mają wiele do zaoferowania – podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nawiązując do zeszłorocznej kampanii "Zapraszamy wszystkich do bywania", wyraził nadzieję, że mecenat PGE nad Muzeum Narodowym w Kielcach przyczyni się do upowszechnienia wizerunku muzeum jako miejsca otwartego i przyjaznego dla publiczności, proponującego nowe, interesujące projekty. – Zobowiązuję się do tego, że będziemy aktywnym uczestnikiem w tym wsparciu – dodał Wojciech Dąbrowski.

Pole działania

W ramach współpracy PGE obejmie mecenatem wszystkie wydarzenia i wystawy organizowane w siedzibie głównej Muzeum, jak i wystawy stałe w oddziałach MNKi: w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Archeologicznym w Wiślicy. Współpraca obejmie

także realizację licznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Kieleckie muzeum m.in. dołączy do grona instytucji biorących udział w drugiej edycji konkursu pn. "Spotkania ze sztuką". W ubiegłym roku dzięki temu konkursowi uczniowie ze szkół w mniejszych miejscowościach mogli rozwinąć swoje umiejętności malarskie oraz odwiedzić Muzea Narodowe objęte mecenatem PGE.

Unikalne zbiory

Muzeum Narodowe w Kielcach ma główną siedzibę w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, jednej z najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów w Polsce. Podziwiać tu można oryginalne XVII i XVIII-wieczne wnętrza i unikatowe elementy wystroju architektonicznego, m.in. stropy ramowe z warsztatu Tomasza Dolabelli. W apartamentach biskupich i gościnnych wyeksponowano wyroby rzemiosła artystycznego największej klasy europejskiej. Uwagę przyciąga XVII-wieczne malarstwo francuskie, włoskie i polskie. W pałacu zwiedzić można również Galerię Malarstwa Polskiego. Wiele z tutejszych obrazów to dzieła bardzo dobrze znane i lubiane, prezentowane na ważnych wystawach. Jest wśród nich "Wyjazd Marysieńki Sobieskiej z Wilanowa" Józefa Brandta. Są też prace Juliusza Kossaka, Henryka Siemiradzkiego, Maurycego Gottlieba, Olgi Boznańskiej czy Aleksandra Gierymskiego. Miłośników Jacka Malczewskiego bez wątpienia ucieszy sala wypełniona jego malarstwem – wśród prac obrazy z cyklu Polonia. Są też wyborne dzieła innych artystów z okresu Młodej Polski, prace twórców formistycznych oraz sala poświęcona kolorystycznemu przełomowi w malarstwie polskim. Coś dla siebie znajdą zarówno wielbiciele abstrakcji, jak i sztuki klasycznej. Zachwycić chociażby mało znany szerszemu gronu odbiorców "Portret żony w stroju ślubnym" Rafała Hadziewicza, współzałożyciela warszawskiej Zachęty, którego znakomitemu malarstwu poświęcona jest cała sala. Trudno także oderwać wzrok od słynnego "Portretu dziewczynki w czerwonej sukience" Józefa Pankiewicza. Ta perła polskiego symbolizmu znajduje się właśnie w Kielcach (!), natomiast w Muzeum Narodowym w Krakowie zobaczyć można uproszczoną wersję całopostaciowego portretu dziewczynki. Rarytas! I to nie wszystko. W siedzibie głównej MNKi podziwiać można cenne eksponaty ceramiki ćmielowskiej, rzemiosła artystycznego oraz zbiory numizmatyczne. Znajduje się tu również Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Sienkiewiczowski Oblęgorek i Wiślica

Muzeum posiada pięć oddziałów, z których trzy mają status Pomnika Historii. W Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego można się przenieść w czasy wybitnych polskich pisarzy. Muzeum Dialogu Kultur to nowoczesne, interaktywne miejsce spotkań, umożliwiające poznanie innych kultur i tradycji. Natomiast w "najmłodszym" oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, czyli Muzeum Archeologicznym w Wiślicy obejrzeć można relikty świątyń romańskich oraz unikatową w skali świata płytę orantów. Ponadto Muzeum oferuje wystawy czasowe. Już od 25 maja w siedzibie głównej będzie można zobaczyć ekspozycję "Polski mężczyzna 1910–2010", która zaprezentuje ewolucję w przedstawianiu postaci mężczyzny w malarstwie i rzeźbie w danym okresie.

Muzeum Narodowe w Kielcach jest współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego.