Gospodarka leśna w Polsce to modelowy wzór dla całej Europy

Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna to jedna z największych gałęzi polskiej gospodarki. Leśnicy nie tylko pozyskują drewno, lecz także odnawiają drzewostany i zalesiają nieużytki, dlatego powierzchnia obszarów leśnych w kraju stale rośnie. Udostępniają przy tym tereny leśne społeczeństwu, co nie jest tak powszechną praktyką w innych państwach europejskich. Dlatego gospodarka leśna prowadzona przez polskich leśników to modelowy wzór dla całej Europy.

Polacy mają się czym pochwalić – lasów jest coraz więcej i są w coraz lepszej kondycji.

Obecnie zajmują one niemal 30% powierzchni kraju, co odpowiada ponad 9,2 mln ha. Ogromną większością (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - największa w Unii Europejskiej organizacja gospodarująca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Od prawie stu lat jej cel jest jasno określony - prowadzenie zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Czym ona jest? Najprościej, dla laików, można powiedzieć, że to dbanie o polskie lasy, tak aby polska gospodarka miała drewno, obywatele coraz więcej zdrowych miejsc do odpoczynku, a przyroda zapewniony bezpieczny rozwój.

Lasy Państwowe działają zgodnie z planem

Jednym z elementów zrównoważonej gospodarki leśnej jest pozyskiwanie drewna - niezbędnego do życia człowieka – budowane są z niego domy, wykonywane meble, papier, maszyny. Szacuje się, że drewno ma ponad 30 tyś. różnych zastosowań. Ale żeby je pozyskać, trzeba najpierw zadbać o las. I właśnie te elementy gospodarki leśnej są najważniejsze – ciężka codzienna praca leśników przy zwalczaniu szkodników, chorób, przy zalesianiu, wzmacnianiu lasów, nawodnieniach, ochronie zwierząt i polepszaniu stanu całego środowiska.

Pozyskanie drewna to proces bardzo dokładnie przygotowany przez ekspertów, konsultowany z lokalnymi społecznościami, zatwierdzany przez ministerstwo i ujmowany w plany urządzenia lasu. Plan jest sporządzany raz na dziesięć lat dla każdego nadleśnictwa. Zawiera dokładne limity, rodzaj, miejsce i czas pozyskiwania, tak aby na danym terenie systematycznie zwiększała się lesistość.

Rozmiar pozyskania drewna to pochodna możliwości regeneracyjnych drzewostanów. Obecnie pozyskujemy ok. ¾ tego, co corocznie przyrasta. Dzięki temu lasów jest coraz więcej i są coraz bardziej zasobne – wyjaśnia Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Plany urządzenia lasu są na tyle istotne, że na etapie ich powstawania wszyscy obywatele mają możliwość wnoszenia uwag. To wymóg ustawowy. Nadleśnictwa organizują nawet spotkania konsultacyjne, gdzie prezentowane są założenia, a następnie gotowy projekt

planu. To dobry moment, by zabrać głos i wspólnie z leśnikami uzgodnić taki sposób zagospodarowania, który uwzględni np. walory rekreacyjne miejsc, gdzie ludzie wypoczywają czy spacerują. W takich spotkaniach może uczestniczyć każdy zainteresowany. Nadleśnictwa publikują na ten temat ogłoszenia w lokalnych mediach, zamieszczają informację na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych.

Odtwarzamy las dla przyszłych pokoleń

Leśnicy zawsze prowadzą w lasach gospodarkę w taki sposób, by zapewnić ich trwałość i możliwość odtwarzania. Każdego roku lasy są regenerowane na dwa sposoby. Pierwszą i dominującą formą odtwarzania drzewostanów jest sadzenie. Ale z sezonu na sezon obserwujemy coraz większy udział odnowień naturalnych, z obsiewu. Co roku w Lasach Państwowych przybywa ok. 25 min m sześć, drewna ponad to, co zostało pozyskane. To tyle, co dwa nowe drzewa na każdego Polaka!

Zasoby drewna w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe należą do największych w Unii Europejskiej. Potwierdza to, że Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna do polskich przedsiębiorców i odbiorców indywidualnych. Pokrywają ok. 90 proc. krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Co roku kupuje go od Lasów Państwowych siedem tysięcy krajowych firm. Dzięki temu Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście największych producentów mebli na świecie. Lasy Państwowe zapewniają zlecenia małym firmom i pracę ludziom mieszkającym na terenach wiejskich. Sektor leśno-drzewny odpowiada za 2 proc. PKB Polski i daje pracę 400 tys. osób. Można zatem stwierdzić, że Lasy Państwowe w odpowiedzialny sposób przyczyniają się do rozwoju całej polskiej gospodarki.

Jak zapowiada Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych: – Lasów nigdy nie jest za dużo i nawet gdy osiągniemy założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, czyli stworzymy warunki do zwiększenia lesistości Polski do 33 proc. w 2050 r., nadal konsekwentnie będziemy dążyć do tego, by Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki.

Polskie lasy są dla każdego

Co równie ważne, w Polsce na swoje potrzeby można bezpłatnie w lesie państwowym zbierać grzyby czy jagody. Dotyczy to lasów gospodarczych, które z racji na wielorakość potrzeb, jakie zaspokajają coraz częściej określa się jako lasy wielofunkcyjne. To w takich lasach leśnicy oddali do dyspozycji społeczeństwa i utrzymują ponad 20 000 km szlaków pieszych, prawie 4000 km szlaków rowerowych, około 3200 parkingów leśnych i miejsc postoju oraz ponad 600 pól biwakowych i obozowisk. To także bezpłatna oferta edukacyjna Lasów Państwowych – ponad 1000 ścieżek dydaktycznych, blisko 600 wiat edukacyjnych oraz ponad 300 izb edukacyjnych oraz ośrodków edukacji leśnej

Materiał Partnera