Inicjatywa\Fundusz Górnośląski S.A. udostępnił Centrum Internacjonalizacji w Katowicach

Centrum Internacjonalizacji, Aleja Roździeńskiego 188, Katowice

Fundusz z misją

Rok 2022 był dla Śląska niezwykle efektywny pod względem rozwijania współpracy międzynarodowej. Dla przedsiębiorców zostało udostępnione Centrum Internacjonalizacji, mieszczące się przy Alei Roździeńskiego 188 w Katowicach, w którym świadczone są usługi internacjonalizacyjne, oraz Regionalne Biuro Województwa Śląskiego w Abu Dhabi, będące realnym i bezpośrednim wsparciem przedsiębiorców w ekspansji na rynki Bliskiego Wschodu.

Centrum Internacjonalizacji to unikalny ośrodek na skalę kraju, skoncentrowany na rozwoju, badaniach i wspieraniu internacjonalizacji. Jest to nowoczesne zaplecze składające się z sal biznesowych, wystawienniczych oraz konferencyjnych, z których będą mogli korzystać śląscy eksporterzy. W Centrum świadczone są usługi eksperckie dla MŚP zainteresowanych tematyką eksportu oraz handlu zagranicznego – zarówno w ramach UE, jak i poza wspólnotę. W ramach działalności Centrum prowadzone są bezpłatne szkolenia, warsztaty i konferencje dla przedsiębiorców, organizowane są misje gospodarcze i wyjazdy studyjne, a także świadczone są indywidualne usługi doradcze.

Promocja województwa i wzmocnienie przedsiębiorców

Oficjalne otwarcie rozpoczęto od symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie odbył się briefing prasowy, dotyczący prezentacji przeznaczenia siedziby projektu, z udziałem Jakuba Chełstowskiego – marszałka województwa śląskiego, Jacka Mikety oraz Łukasza Oprawskiego – wiceprezesów zarządu Funduszu Górnośląskiego SA, oraz Tomasza Zjawionego – prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W czasie wystąpień podkreślono istotną rolę, jaką odgrywać będzie Centrum Internacjonalizacji, realizując strategię województwa śląskiego we wzmocnieniu oraz rozwoju śląskich przedsiębiorstw otwierających się na rynki zagraniczne. Działania te mają również na celu promocję aglomeracji województwa śląskiego za granicą pod względem nawiązywania trwałych relacji biznesowych z zagranicznym kapitałem.

Obecnie trwają prace nad drugim etapem, który obejmuje roboty budowalne łącznika budynku, gdzie będzie znajdowała się duża multimedialna sala konferencyjna, sale biznesowe oraz część wystawiennicza, a także elewację budynku oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Koniec prac II etapu zaplanowano na koniec II kwartału 2023 r.

Śląski hub biznesowy

24 listopada 2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Regionalnego Biura Województwa Śląskiego w Abu Dhabi, tj. przedstawicielstwa Funduszu Górnośląskiego S.A. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które będzie jednocześnie pełniło funkcję hubu biznesowego regionu w najszybciej rozwijającym się środowisku biznesowym w wymiarze globalnym.

Otwarcie nastąpiło podczas Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w trakcie zintegrowanej misji gospodarczej i wyjazdu studyjnego do Abu Dhabi, która miała miejsce w dniach 21–25 listopada 2022 r. Forum to wydarzenie z udziałem śląskich i emirackich przedsiębiorstw, którego celem była prezentacja potencjału firm oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Forum połączyło przedsiębiorców działających w

branżach związanych z sektorem energetyki, IT/ICT, przemysłem 4.0 oraz odnawialnymi źródłami energii, w celu wypracowania wspólnej przestrzeni działania i nawiązania relacji na rynku emirackim.

W wydarzeniu udział wzięli również J.E. Ambasador RP w Abu Dhabi Jakub Sławek, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda, prezes Specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny, wiceprezes Metropolii GZM Henryk Borczyk oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Instytutu Kościuszki.

Uruchomienie biura było możliwe dzięki ścisłej współpracy z Abu Dhabi Department of Economic Development, które podczas Forum reprezentowali H.E. Rashed Abdulkareem Al Balooshi oraz H.E. Sameh Al Qubasi. Natomiast gościem honorowym Forum był H.E. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi – minister stanu ds. handlu zagranicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Emiraty przyciągają biznes jak magnes

Zjednoczone Emiraty Arabskie są jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie. Kraj ten charakteryzuje liberalny system handlowy, który przyciąga kapitał z całego regionu. Dzięki atrakcyjnemu położeniu na styku największych szlaków handlowych jest jedną z najbardziej poszukiwanych destynacji dla przedsiębiorców poszukujących nowych możliwości na rozwój swojego biznesu. Nowopowstałe biuro podkreśla naszą otwartość w ramach procesu internacjonalizacji śląskich przedsiębiorstw oraz realny wkład w budowanie mocnej marki narodowej na rynkach Bliskiego Wschodu.

W ramach rozwijania współpracy oraz zapewnienia przedsiębiorcom stałej obecności na rynku emirackim w Abu Dhabi świadczone są usługi doradcze. Maciej Białko, jako doradca zagraniczny posiadający bogate doświadczenie w działalności na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, udziela śląskim przedsiębiorcom bezpośredniego wsparcia, m.in. w zakresie poszukiwania i weryfikacji partnerów biznesowych czy konsultacji prawno-formalnych dotyczących rozpoczęcia działalności w ZEA.

Misje gospodarcze i wyjazdy studyjne są jednym z elementów projektów proeksportowych realizowanych przez Spółkę, mających na celu wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego w rozwoju działalności eksportowej.

Rozwój potencjału gospodarczego

– Szczególnie wartościowe okazują się zagraniczne misje gospodarcze, które przynoszą wymierne efekty w rozwoju procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, dzięki dywersyfikacji rynków zbytu produktów i usług oferowanych przez śląskie MŚP. W trakcie misji, a w szczególności spotkań B2B, przedsiębiorcy mają szansę na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych – mówi Jacek Miketa wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A. Realnymi efektami misji są m.in. przedstawicielstwa śląskich przedsiębiorstw w Gruzji, Chorwacji i Dubaju, udział firm w zagranicznych przetargach w Gruzji, Chorwacji i Tunezji, wspólne konsorcja śląskich przedsiębiorstw z firmami funkcjonującymi na rynku arabskim czy nawiązanie współpracy w ramach wymiany know how oraz transferu technologii i innowacyjności śląskich przedsiębiorstw w Dubaju oraz we Francji.

Fundusz Górnośląski wspiera działania władz województwa śląskiego i śląskich przedsiębiorców, w jak najlepszym wykorzystaniu udziału w takich wydarzeniach oraz w promocji regionu i naszego potencjału gospodarczego. W każdym momencie przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie i

pomoc w rozwijaniu swojego biznesu, ponieważ każda nawiązana współpraca jest dla nas kolejnym, realnym sukcesem w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego Śląska – dodaje.

Zapraszamy śląskich przedsiębiorców z sektora MŚP do korzystania z możliwości, jakie oferuje Fundusz Górnośląski S.A. W tym celu zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi projektami na www.fgsa.pl oraz www.intersilesia.eu