Kolejny krok KGHM w kierunku atomu

KGHM Polska Miedź SA zamierza współpracować z rumuńską państwową spółką energetyczną SN Nuclearelectrica przy rozwoju projektów małych reaktorów modułowych (SMR).

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu KGHM i SN Nuclearelectrica SA ogłosiły podpisanie memorandum o współpracy (MOU) w sprawie rozwoju projektów SMR. Współpraca, przewidziana na 36 miesięcy, ma na celu wymianę doświadczeń oraz know-how, obejmującą zakres techniczny, ekonomiczny, prawny, finansowy oraz organizacyjny, niezbędny dla rozwoju projektów małych reaktorów modułowych, które mają zostać opracowane przez Rumunię i Polskę. – Dla KGHM energia jądrowa to niezależność energetyczna i niższe koszty. Inwestycja w SMR jest priorytetem, pozwoli nam również utrzymać konkurencyjną przewagę biznesową w skali globalnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to przełom w polskiej gospodarce. Współpraca z doświadczonym partnerem z Rumunii to istotne wsparcie tego przedsięwzięcia – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA. – Zarówno budowa elektrowni jądrowych pełnoskalowych w projekcie rządowym, jak i w technologiach SMR, realizowanych przez innych inwestorów, to droga do niezależności energetycznej – podkreślił prezes Chludziński.

Bezpieczna i innowacyjna technologia

Podpisane memorandum obejmuje kompleksowe podejście do wszelkich działań związanych z rozwojem projektu SMR, od wyboru lokalizacji po wygaszenie elektrowni. Współpraca ma na celu opracowania solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i Polsce. – Międzynarodowe zainteresowanie rozwojem małych reaktorów modułowych jest wprost proporcjonalne do zainteresowania państw zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia celów dekarbonizacji, biorąc pod uwagę innowacyjne cechy tej technologii: modułowość i elastyczność, mające bezpośredni wpływ na niższe koszty i krótszy czas opracowania projektu. Rumunia, z ponad 25-letnim doświadczeniem w bezpiecznej eksploatacji własnej elektrowni jądrowej, jest pierwszym krajem europejskim, który zainicjował rozwój projektu NuScale SMR, jedynej technologii SMR certyfikowanej na poziomie międzynarodowym. Cieszymy się, że możemy współpracować i dzielić się naszymi doświadczeniami i konkluzjami oraz wspierać KGHM w pierwszych krokach we wdrażaniu bezpiecznej, czystej i innowacyjnej technologii – stwierdził Cosmin Ghita, dyrektor generalny SN Nuclearelectrica SA, spółki produkującej energię elektryczną, ciepło i paliwo jądrowe. W spółce działającej pod zwierzchnictwem Ministerstwa Energii państwo posiada prawie 82,5 udziałów. Oddział CNE Cernavoda obsługuje bloki 1 i 2 elektrowni jądrowej w Cernavoda, a oddział FCN Pitesti jest elektrownią jądrową.

Atom wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju

Polska i Rumunia jako dwa pierwsze kraje, które połączyły dążenie do niezależności energetycznej z jedną z najbardziej zaawansowanych technologii energetyki jądrowej – innowacyjnej technologii małych reaktorów modułowych firmy NuScale, wzmocnią swoje bezpieczeństwo energetyczne dzięki bezpiecznemu, stabilnemu, przystępnemu cenowo źródłu czystej energii, osiągając jednocześnie swoje cele w zakresie dekarbonizacji. Projekt, który Rumunia zrealizuje we współpracy z NuScale, będzie składał się z 6 modułów, każdy o mocy zainstalowanej 77 MWe, łącznie 462 MWe i wygeneruje 193 stałych miejsc pracy w zakładzie, 1,5 tys. miejsc pracy w budownictwie, 2,3 tys. miejsc pracy w sektorze produkcji i pozwoli Rumunii uniknąć uwalniania do atmosfery 4 mln ton CO2 rocznie.

KGHM w lutym tego roku podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych w Polsce. Miedziowa spółka planuje uruchomić pierwsze reaktory do końca dekady. W lipcu KGHM jako pierwsza spółka w kraju złożyła wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. KGHM bierze pod uwagę kilka miejsc, kryteria wyboru dotyczą m.in. zgodności z polskim prawem, ochrony środowiska czy kwestii ekonomicznych. Trwają już prace nad uruchomieniem w kraju Testowego Centrum Sterowania. Będą się tam szkolić operatorzy i specjaliści od energii jądrowej.

Opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. To przełomowe rozwiązanie, które jako jedyne spośród technologii małych reaktorów modułowych uzyskało zatwierdzenie Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego USA.

Społeczna akceptacja budowy elektrowni jądrowych

Budowa małych reaktorów jądrowych jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM, której główne cele to redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM. Czysta energia z pierwszej elektrowni SMR ma zasilić oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Proponowany projekt jest modułowy, co oznacza bezproblemowe zwiększanie skali całego przedsięwzięcia.

Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rozwój energetyki jądrowej będzie korzystny dla polskiej gospodarki, potencjalnie podnosząc PKB Polski o ponad 1 proc. do 2043 r. i generując do 40 tys. miejsc pracy w ciągu 50 lat pracy reaktorów. Warto podkreślić, że z ubiegłorocznych badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że aż 74 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w naszym kraju. A niedawno Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej o włączeniu energetyki jądrowej i gazu ziemnego do unijnej taksonomii.

/ar/