Koncern wzmocni bezpieczeństwo energetyczne regionU

Powstający polski silny koncern multienergetyczny wzmocni bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne kraju i całego regionu – zapewniała Iwona Waksmundzka–Olejniczak, prezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podczas jednej z debat XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Bezpieczeństwo energetyczne było jednym z wiodących tematów tegorocznego Forum Ekonomicznego. A szczególne zainteresowanie wzbudzały kwestie związane z finalizowanym obecnie procesem fuzji Orlenu z Lotosem oraz PGNiG. Jak wskazała prezes Waksmundzka–Olejniczak, w obecnych, trudnych i zmiennych realiach tylko silne podmioty mają odpowiedni potencjał, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz realizować długoterminowe cele transformacyjne. Przy czym liczy się potencjał kapitałowy i potencjał do inwestycji. – Już sam charakter koncernu, który będzie odbiorcą zarówno ropy, jak i gazu, wzmacnia jego pozycję negocjacyjną – podkreśliła szefowa PGNiG.

Zdaniem Macieja Małeckiego, wiceministra aktywów państwowych, warto wykorzystać proces fuzji nie tylko do budowy silnego koncernu multienergetycznego, który „wypchnie” rosyjskie surowce z polskiego rynku, ale jednocześnie do stworzenia podmiotu, który będzie zdolny do udźwignięcia transformacji energetycznej, zarów-no pod względem finansowym, jak i organizacyjnym.

Transformacja energetyczna wymaga ogromnych inwestycji, m.in. w innowacyjne technologie. Co ciekawe, pewna część technologii niskoemisyjnych jest efektem współpracy start-upów z dużymi firmami, oczekującymi nowatorskich rozwiązań. W trakcie forum zaprezentowany został raport fundacji Startup Poland „Technologie na rzecz energii”, opisujący m.in. największe wyzwania dla firm inwestujących w technologie niskoemisyjne, a także jak przemysł energetyczny może i powinien zmieniać się dzięki innowacjom dostarczanym przez start-upy. Jednym z partnerów raportu jest PGNiG Ventures, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG. Jak poinformowała Agata Urbaniak, dyrektor oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG SA, gazowy koncern prowadzi kilka projektów związanych z paliwami alternatywnymi, a szczególnie wodorem i biometanem. I przy tych projektach współpracuje z instytutami badawczymi, uczelniami, start-upami. Ale prowadzi też własne prace rozwojowe nad technologiami wodorowymi. Jednak na wykorzystanie wodoru na większą skalę trzeba będzie jeszcze poczekać. Zanim jakąś nową technologię wprowadzi się na rynek, trzeba upewnić się, że jest ona w pełni bezpieczna. – Jako spółka gazowa zielony wodór postrzegamy jako paliwo przyszłości, ale biznesowo traktujemy gaz ziemny jako paliwo przejściowe – wskazała Agata Urbaniak.

(ar)