Największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce już 20-21 czerwca

V Forum Wizja Rozwoju zaprasza do Gdyni

Bezpieczeństwo państwa wobec wojny w Ukrainie, potencjał wodoru, rozwój morskiej energetyki wiatrowej i nowe szanse rynku pracy – to tylko niektóre tematy, którymi zajmą się eksperci tegorocznego Forum Wizja Rozwoju. Gdyńskie spotkanie ludzi nauki, przedsiębiorców i innowatorów z przedstawicielami ministerstw oraz spółek skarbu państwa przez ostatnie lata urosło do rangi największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Jego piąta, jubileuszowa edycja odbędzie się w dniach 20-21 czerwca w obiektach Akademii Marynarki Wojennej na Oksywiu. Tradycyjnie pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

Przez dwa dni obrad Forum będzie wypełnione dyskusjami plenarnymi. Porządkują je bloki tematyczne i panele poświęcone m.in. energetyce, inwestycjom, finansom i przemysłowi. W tym roku Forum zapowiada kontynuację tematyki wykorzystania wodoru, rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, wsparcia gospodarki morskiej oraz bezpieczeństwa państwa i jego statusu ekonomicznego. Mocnym akcentem wydarzenia organizatorzy chcą uczynić blok poświęcony rynkowi pracy, realizowany wspólnie z rzemiosłem oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy. Zaproszeni eksperci zajmą się tematyką sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, społecznej odpowiedzialności biznesu i wieloma innymi zagadnieniami, obecnymi w codzienności gospodarczej.

- Cieszymy się, że Forum stało się punktem odniesienia w dyskusji o warunkach rozwoju najistotniejszych sektorów polskiej gospodarki – mówi prezes Fundacji Wizja Rozwoju dr inż. Andrzej Michalak. Kształtuje wizje, kreuje scenariusze działań i umożliwia wymianę poglądów, ale również jest miejscem podejmowania decyzji ważnych dla kraju i jego rozwoju.

Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie ma bogatą agendę, która nie ogranicza się do dyskusji plenarnych i paneli. Jak co roku integralną częścią Forum jest V Kongres Srebrnej Gospodarki dedykowany seniorom – ważnym uczestnikom rynku, dysponującym bezcennym doświadczeniem zawodowym i będącym adresatem wielu zjawisk konsumenckich. Tradycyjnie odbędzie się gala połączona z wręczeniem Nagród Gospodarczych Forum Wizja Rozwoju. Nie zabraknie Hakatonu, który z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

Spotkanie ekspertów świata ekonomii uświetnią w tym roku obchody 40-lecia Solidarności Walczącej, których program obejmie uroczystości w Gdyni i Warszawie.

Partnerem Generalnym Forum Wizja Rozwoju jest PKN Orlen, Partnerem Strategicznym BGK. Partnerem Głównym jest Fundacja KGHM

Polska Miedź SA, Totalizator Sportowy, Energa (Grupa Orlen) i Lotos Partner+: PGNiG.