Nie zapłacimy wysokich rachunków za energię

Dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej gospodarstwa domowe w Polsce przez cały 2023 r. korzystają z ochrony przed gwałtownym wzrostem cen energii. Każdy z nas może zaoszczędzić na rachunkach od ok. 2 tys. do nawet ok. 3 tys. zł rocznie.

Ten swoisty parasol chroniący przed skutkami rekordowo drożejącej energii objął wszystkich odbiorców indywidualnych w Polsce, korzystających z najpopularniejszych taryf G11 i G12. Dzięki Tarczy Solidarnościowej ok. 8 mln gospodarstw domowych w ogóle nie odczuje wzrostu cen energii elektrycznej.

Stała cena gwarantowana do określonego poziomu zużycia rocznego energii elektrycznej

Rozwiązanie przewiduje zagwarantowanie stałej ceny dla zużycia rocznego na poziomie zużycia:

do 2000 kWh dla większości gospodarstw domowych; do 2600 kWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami; do 3000 kWh dla rodzin wielodzietnych (z Kartą Dużej Rodziny) oraz gospodarstw rolnych.

Zaoszczędzą również te rodziny, które zużywają rocznie więcej: np. 2700 kWh/3100 kWh rocznie. Przede wszystkim bowiem skorzystają na zamrożeniu cen do właściwego dla swojego przypadku poziomu (2000, 2600 lub 3000 kWh). W 2023 r. jedynie nadwyżka będzie obciążona zaś wyższymi kosztami, które zostaną określone na poziomie maksymalnym. Dzięki wprowadzonym przez rząd rozwiązaniom nie zapłacimy jednak za nadwyżkę więcej niż 693 zł/MWh.

Jak dużą oszczędność przynosi podstawowe rozwiązanie zawarte w Tarczy Solidarnościowej, tj. zagwarantowanie stałej ceny dla zużycia rocznego na poziomie odpowiednio 2000, 2600 lub 3000 kWh, świadczą poniższe przykłady usług i towarów o równowartości ok. 2 tys. zł:

· Ok. 200 energooszczędnych żarówek LED,

· Ok. 450 l benzyny,

· 3–4 przeciętnych czynszów za mieszkanie,

· 5 wyprawek szkolnych,

· laptop lub smartfon,

· niemal równowartość średniej emerytury w Polsce i o ponad 500 zł więcej niż wynosi 13. emerytura w 2023 r.

· kolonie letnie dla dziecka.

Ile rocznie zaoszczędzą gospodarstwa domowe

Na podstawie danych z rachunków swoich klientów spółka PGE Obrót oszacowała, ile może zaoszczędzić w br. gospodarstwo domowe w zależności od poziomu zużywanej rocznie energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 3000 kWh, 2600 kWh i 2000 kWh:

· w pierwszym przypadku (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny i rolnicy) oszczędności wyniosłyby nawet 3 tys. zł. To bowiem różnica między wielkością rachunku rocznego w br. bez Tarczy Solidarnościowej (5,7 tys. zł) oraz rachunku uwzględniającego Tarczę (2,7 tys. zł);

· w drugim przypadku (gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami) oszczędności wyniosą 2,6 tys. zł (rachunek roczny 2023 r. bez Tarczy Solidarnościowej: 4,9 tys. zł minus rachunek z Tarczą: 2,3 tys. zł);

· w trzecim przypadku (pozostałe gospodarstwa domowe) oszczędności w 2023 r. wyniosą 2 tys. zł (różnica rachunku rocznego bez Tarczy: 3,8 tys. zł i z Tarczą 1,8 tys. zł.

Oszczędności i szacowane rachunki gospodarstw domowych brutto przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio 3000 kWh, 2600 kWh i 2000 kWh (obliczone na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót).

Każda rodzina w zależności od przyznanych limitów zyska tym samym od ok. 2 do 3 tys. zł, których nie będzie musiała płacić za energię elektryczną. Oznacza to, że zapłaci ok. 40 proc. jej rynkowej ceny.

Ponadto racjonalnie korzystając z energii, jesteśmy w stanie zyskać dodatkowy, 10-proc. rabat. Wystarczy, że od 1 października 2022 r. do 31 grudnia br. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną. Zostanie on rozliczony w 2024 r. Więcej informacji na temat zamrożenia cen prądu można znaleźć na stronie: www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku

Wsparciem objęte nie tylko gospodarstwa domowego

Od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia br. z rządowego wsparcia skorzystają także podmioty użyteczności publicznej – m.in. KPK szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i uczelnie; samorządy; a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwiązania te przewidują, że cena maksymalna dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniesie 785 zł/MWh. Oznacza to zatem w ich przypadkach ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc. Na taryfie skorzysta łącznie 97 proc. wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Tym samym staliśmy się jednym z pierwszych krajów UE, który wprowadza taryfy dla mikro- i MŚP.

Przyczyny wzrostu cen energii w 2022 r.

Wprowadzenie rozwiązań Tarczy Solidarnościowej zostało wywołane gwałtownym wzrostem cen energii w ub.r. Z powodu kryzysu energetycznego wskutek wzrostu cen surowców w konsekwencji wojny Rosji w Ukrainie oraz rosnącymi kosztami zakupu praw do emisji dwutlenku węgla w systemie EU ETS – ceny hurtowe energii rosły w całym 2022 r. nawet o kilkaset procent (EU ETS to unijny system handlu emisjami CO2, w ramach którego elektrownie węglowe muszą kupować uprawnienia do emisji CO2. Koszt zakupu uprawnień sięgał w ub. r. w naszym kraju, nawet ponad połowę ceny prądu).

Jednak wspomniana rządowa Tarcza Solidarnościowa sprawiła, że aż do końca br. ceny netto energii dostarczanej do 8 mln mieszkań i domów zostały zamrożone na poziomie z ubiegłego roku.

Dodatkowo rząd wprowadził m.in. dodatek elektryczny w wysokości 1–1,5 tys. zł dla rodzin ogrzewających domy prądem, czy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł dla ogrzewających domy węglem. Przyjęte działania ochronne ułatwią utrzymanie poziomu życia bez konieczności rezygnacji z wcześniejszych przyzwyczajeń.

Więcej informacji na temat zamrożenia cen prądu można znaleźć na stronie:

https://www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000

Artykuł Sponsorowany