Nowości w ofercie lokat PKO Banku Polskiego

● Nowość - 3-miesięczna lokata na nowe środki z oprocentowaniem 7 proc. dla klienta indywidualnego w skali roku.

● Nowość – 3-miesięczna lokata dla klientów bankowości osobistej i prywatnej z oprocentowaniem 7,5 proc. w skali roku.

● To kolejne, atrakcyjne propozycje depozytowe dla klientów PKO Banku Polskiego w ostatnich miesiącach.

Od 16 września klienci indywidualni w PKO Banku Polskim mogą założyć lokatę 3-miesięczną na nowe środki, której oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku. Kwota minimalna to 1 tys. zł. Dla klientów bankowości osobistej i prywatnej oprocentowanie wyniesie 7,5 proc. Dla nich w ofercie pojawiła się również druga lokata, na 3 miesiące, z oprocentowaniem odpowiednio 4,5 proc. oraz 5 proc. w skali roku. To

kolejne, atrakcyjne propozycje depozytowe dla klientów PKO Banku Polskiego w ostatnich miesiącach.

Jako lider sektora bankowego na bieżąco reagujemy na potrzeby klientów, chcemy wspierać ich również w odpowiednim zarządzaniu finansami poprzez właściwe lokowanie kapitału. Uważnie obserwujemy otoczenie gospodarcze i dbamy o atrakcyjność naszej oferty depozytowej, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych. Odpowiednio, na bieżąco do tych zmian modyfikujemy parametry lokat i poszerzamy ich ofertę. Nasza propozycja jest klarowna i jasno sformułowana, bez ukrytych „gwiazdek”. Najnowsze zmiany w ofercie lokat zaczną obowiązywać od 16 września

– mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Nowości w ofercie lokat od 16 września:

● lokata na nowe środki na 3 miesiące, odnawialna, dla klienta indywidualnego (z oprocentowaniem 7 proc. w skali roku) oraz klienta bankowości osobistej i prywatnej (z oprocentowaniem 7,5 proc. w skali roku). Kwota minimalna to 1 tys. zł, brak kwoty maksymalnej. Lokata dostępna dla nowych środków w serwisie transakcyjnym iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz oddziałach banku i agencjach;

● lokata terminowa 3-miesięczna, odnawialna, dla klientów bankowości osobistej i prywatnej, z oprocentowaniem odpowiednio 4,5 proc. i 5 proc. w skali roku. Oferta dla obecnych i nowych klientów. Kwota minimalna to 1 tysiąc zł. Lokata dostępna w serwisie transakcyjnym iPKO, aplikacji mobilnej IKO oraz oddziałach, biurach bankowości prywatnej i agencjach.

Od kilku miesięcy w ofercie PKO dostępne są też m.in.: Lokata 60+ z oprocentowaniem w wysokości 6 proc. w skali roku oraz produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Autolokacja III. Opiera się on na 6-miesięcznej lokacie oprocentowanej 7 proc. w skali roku, z której środki są w cyklach miesięcznych stopniowo przenoszone do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. Fakt, że Autolokacja spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów pokazuje, że stajemy się dojrzalsi jako konsumenci usług finansowych i sięgamy po bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie lokowania oszczędności.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 429 mld zł. W I półroczu 2022 r. bank wypracował 1,8 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,5 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, z której aktywnie korzysta 6,8 mln klientów, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Spółka wzmacnia swoją obecność zagraniczną za pośrednictwem oddziałów korporacyjnych działających w Niemczech, w Czechach i na Słowacji.

Materiał Partnera