Odbudowa Ukrainy wyzwaniem dla polskiego sektora budowlanego

Jeśli polskie firmy budowlane mają odegrać znaczącą rolę w odbudowie Ukrainy, to już teraz powinny zacząć przygotowywać projekty, plany finansowe, tworzyć zespoły, szukać partnerów do realizacji przyszłych inwestycji. Potrzebna jest także instytucja koordynująca przygotowania – takie wnioski płyną z debaty eksperckiej, zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Według szacunków Banku Światowego odbudowa Ukrainy ze zniszczeń wojennych będzie kosztować 411 mld dolarów. Z kolei władze ukraińskie oceniają, że łączny koszt projektów powojennej odbudowy Ukrainy może sięgnąć nawet 1 bln dolarów. Ile faktycznie trzeba będzie wydać na ten cel, okaże się po zakończeniu działań wojennych. Ale na pewno odbudowa infrastruktury naszego wschodniego sąsiada będzie wymagała zaangażowania wielu krajów i instytucji międzynarodowych oraz ogromnych pieniędzy. O tym, jaką rolę w tym procesie mogą odegrać polskie instytucje i firmy, dyskutowano podczas panelu "Sektor budowlany a odbudowa Ukrainy".

Trzeba wypracować mechanizm finansowania inwestycji.

Jak przewidują eksperci, kluczową rolę w odbudowie Ukrainy będą odgrywały największe światowe gospodarki i międzynarodowe instytucje. A szczególne znaczenie będzie miało wypracowanie mechanizmów finansowania dużych projektów infrastrukturalnych. – Struktura finansowania inwestycji z pewnością będzie oparta na potęgach gospodarczych, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, i dużych instytucjach międzynarodowych, ale takie kraje jak Polska mają również szansę odegrać w tym procesie znaczącą rolę. Polskie firmy zainteresowane uczestnictwem w odbudowie Ukrainy powinny już teraz budować relacje z partnerami ukraińskimi, przygotowywać się do realizacji inwestycji, żeby w momencie uruchomienia tych programów mieć możliwość szybkiego działania – stwierdził Radosław Kwiecień, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dla polskiego biznesu optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby udało się "załatwić" środki na finansowanie konkretnych inwestycji, które byłyby realizowane przez konsorcja rodzimych firm budowlanych. Niezbędny byłby też udział krajowych instytucji finansowych, współpracujących z instytucjami międzynarodowymi. Dobrym przykładem takich działań jest podpisana w styczniu tego roku umowa między Komisją Europejską, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i ukraińskim KredoBankiem. Trójstronna współpraca polega na tym, że Komisja Europejska przeznacza 10 mln euro na zabezpieczenie przez Banku Gospodarstwa Krajowego akcji kredytowej KredoBanku dla firm działających na terenie Ukrainy. Ten instrument podziału ryzyka ułatwi dostęp do finansowania dla ukraińskiego biznesu, zwłaszcza w regionach głęboko dotkniętych wojną oraz w kluczowych sektorach, takich jak rolnictwo i produkcja.

Bez gwarancji może nie być chętnych do inwestowania.

Zdaniem uczestników debaty w przygotowaniach do realizacji inwestycji w Ukrainie istotną kwestią jest też wypracowanie odpowiednich mechanizmów gwarancyjnych. – Bez nich może nie być zbyt wielu chętnych do inwestowania. Trzeba stworzyć regulacje, żeby kapitał był bezpieczny. Bank Gospodarstwa Krajowego z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych takie mechanizmy gwarancyjne dla polskich przedsiębiorstw przygotował jeszcze przed wojną w Ukrainie. Teraz trzeba dokonać tylko pewnych korekt – stwierdził Radosław Kwiecień. Dużym wyzwaniem, z którym będą musiały się zmierzyć władze ukraińskie, jest stworzenie ram prawnych zapewniających transparentność procesów przetargowych i inwestycyjnych. Ukraińskie prawo odbiega od zachodnich standardów, co ogranicza napływ zagranicznych inwestycji. I jeśli nie zostanie szybko zreformowane, może osłabić zapał części przedsiębiorców do uczestnictwa w odbudowie Ukrainy. Szczególnie istotne jest wprowadzenie mechanizmów antykorupcyjnych.

Warto wykorzystać polskie doświadczenia.

Przy odbudowie infrastruktury Ukraina mogłaby korzystać z doświadczeń Polski, która w ostatnim czasie stała się jednym z największych placów budowy w Europie. Polskie firmy budowlane mają też wypracowane nowoczesne standardy technologiczne. – W naszym interesie jest przekazanie Ukrainie zebranych doświadczeń, wypracowanie bezpiecznych i sprawdzonych systemów: kontraktowania, rozstrzygania sporów, finansowania i rozliczeń. Pod koniec lutego zaproponowałem, aby w ramach funkcjonowania administracji drogowych skupionych w organizacji CEDR powołać grupę roboczą, która na bazie swoich doświadczeń przygotowałaby dla Ukrainy pakiet rozwiązań proceduralnych, metodycznych, przepływów finansowych, transparentności i racjonalności wykonania planów. Grupa została powołana, zbieramy ekspertów, a przed wakacjami chcemy rozpisać mapę drogową działań – zapewnił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządzający inwestycjami drogowymi zdają sobie jednak sprawę z potencjalnych ryzyk dla inwestycji w Polsce, związanych z odpływem pracowników, transferem materiałów budowlanych i podwyżką cen.

Czas na realne plany odbudowy.

Jak wskazał Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej firmy Budimex, o odbudowie

Ukrainy dużo się mówi, ale nie ma jeszcze realnych programów odbudowy. Trzeba to zmienić. – Już dzisiaj powinniśmy inwestować w procesy projektowe, koncepcyjne, by być gotowym, gdy przyjdzie moment odbudowy Ukrainy – podkreślił Dariusz Blocher. Jego zdaniem dla koordynacji działań warto byłoby stworzyć urząd czy nawet ministerstwo do spraw odbudowy Ukrainy. Z kolei Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabagu, zwrócił uwagę na kwestie finasowania przyszłych inwestycji w Ukrainie. – Powołanie funduszu z udziałem kapitału prywatnego wydaje się dobrym rozwiązaniem – stwierdził. Zdaniem Pawła Dziekońskiego, wiceprezesa firmy Fakro, taki celowy fundusz mógłby stworzyć Polski Fundusz Rozwoju.

Partner relacji