PKO Bank Polski wspiera polskich eksporterów

Pomimo kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i rosyjską agresją na Ukrainę polski eksport notuje rekordowe wyniki. W 2021 r. sprzedaż zagraniczna polskich producentów wzrosła o ok. 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Trend wzrostowy w polskim eksporcie utrzymuje się i w tym roku. Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń–lipiec 2022 r. eksport towarów z Polski wyniósł 193,7 mld euro, tj. o 19,3 proc. więcej niż przed rokiem. Dobre wyniki sprzedaży zagranicznej dowodzą, że polskie produkty są konkurencyjne na rynkach zagranicznych, a rodzime firmy potrafią szybko dostosować się do nowych warunków działania. W ekspansji zagranicznej polskie firmy wspierają banki i inne instytucje, oferując całą paletę instrumentów finansowych, kredytów, gwarancji ubezpieczeniowych.

Od wielu lat eksport jest jednym z motorów napędowych polskiej gospodarki. Dlatego bardzo ważne jest tworzenie korzystnych warunków do rozwijania działalności polskich eksporterów z różnych branż. W tym celu PKO Bank Polski i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały pod koniec ub.r. umowę ramową obejmującą współpracę w zakresie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych kredytów dla eksporterów. Gwarantem jest skarb państwa. Umowa o współpracy z KUKE, zapewniająca klientom gwarancje, jest elementem nowego systemu wsparcia eksporterów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa w zaledwie kilku europejskich krajach.

Gwarancje dla kredytów inwestycyjnych

W ub.r. KUKE wprowadziło system nowatorskich rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich firm w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. – W ich oferowaniu współpracujemy ściśle z bankami i cieszymy się, że nasze instrumenty będą dostępne dla klientów PKO Banku Polskiego. Wspólnie będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w zwiększeniu ich potencjału eksportowego, m.in. poprzez udzielanie gwarancji KUKE dla kredytów inwestycyjnych. Bywa, że mniejsze podmioty borykają się z brakiem odpowiednich zabezpieczeń kredytowych i dlatego nie mogą w pełni wykorzystać rynkowych szans. Z kolei potrzeby większych firm mogą czasem przekraczać zdolności kredytowe instytucji finansującej – stwierdził Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Scedowanie na KUKE ryzyka pozwala bankom zaproponować wyższe limity klientom, a ci mogą przeznaczyć środki na rozwinięcie potencjału eksportowego w postaci inwestycji w nowe urządzenia, hale czy inny majątek trwały. A dodatkowe finansowanie z banku, dostępne dzięki gwarancjom KUKE, może zostać wykorzystane na bieżącą produkcję i potrzeby obrotowe. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które w PKO Banku Polskim finansują swoje inwestycje krajowe generujące eksport. Oznacza to, że inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu powinna generować min. 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport lub projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20 proc. sumy przychodów ze sprzedaży, z tych samych wybranych okresów sprawozdawczych. Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu, a jej kwota nie może być niższa niż 4 mln zł.

Motoryzacja napędza english eksport

Z danych przedstawionych ostatnio przez Narodowy Bank Polski wynika, że dynamika wzrostu polskiego eksportu nadal pozostaje wysoka pomimo obserwowanego w ostatnich miesiącach spowolnienia polskiej i globalnej gospodarki. Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w lipcu wyniosła 124,1 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca ub.r. Jak wskazano w komentarzu NBP, obserwowane od wielu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Do wzrostu wartości eksportu przyczyniło się także zwiększenie sprzedaży zagranicznej w sektorze motoryzacyjnym. Był to pierwszy tak znaczący wzrost eksportu od wielu miesięcy.

Podobnie jak w większości krajów Europy w polskim eksporcie dominują produkty z branży motoryzacyjnej. W przeciwieństwie jednak do krajów regionu, jak Czechy czy Słowacja, przedsiębiorstwa w Polsce wyspecjalizowały się w produkcji i eksporcie części oraz akcesoriów, a nie samochodów gotowych. Jak pokazuje raport KUKE i ośrodka analitycznego SpotData "30 lat polskiego eksportu", w 2001 r. wartość eksportu samochodów jeszcze nieznacznie przewyższała eksport części oraz akcesoriów, ale w 2020 r. zagraniczna sprzedaż części była o połowę większa od sprzedaży samochodów (10,7 mld wobec 5 mld euro). W tym okresie eksport części zwiększył się dziewięciokrotnie, a eksport samochodów trzykrotnie.

Kredyt z gwarancją KUKE na rozwój produkcji eksportowej

Części samochodowe to nasz hit eksportowy, dający Polsce 5. pozycję w tej kategorii wśród krajów Unii Europejskiej. Pomimo pandemii i wywołanych przez nią kłopotów z łańcuchami dostaw, co bardzo mocno uderzyło w przemysł samochodowy w skali całego świata, krajowe firmy ciągle inwestują w swój rozwój i dostosowywanie się do wymagań rynku związanych m.in. z przechodzeniem na elektromobilność. Przykładem jest tyska firma MA Polska, która dzięki zawartej w sierpniu tego roku umowie o finansowaniu z PKO Bankiem Polskim i KUKE zakupi nowe linie produkcyjne, wzmacniając znacząco swój potencjał wytwórczy i możliwości eksportowe. Z gwarantowanego przez KUKE kredytu MA Polska sfinansuje inwestycję o wartości ponad 150 mln zł, służącą produkcji elementów dla nowych modeli samochodów, które będą zjeżdżać z taśm zakładu Stellantis w Tychach.

PKO Bank Polski udzieli kredytu w wysokości 24 mln euro, a KUKE obejmie gwarancją spłaty 80 proc. wartości tego zobowiązania w ramach dostępnych od ubiegłego roku gwarancji ubezpieczeniowych kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport. – MA Polska to czołowy producent części dla przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, o bardzo mocnej pozycji na krajowym rynku z istotnym udziałem eksportu w sprzedaży. Firma należy do globalnego koncernu CLN Group, który wywodzi się z Włoch. Uzyskanie kolejnego kontraktu od czwartego pod względem wielkości koncernu samochodowego na świecie jest potwierdzeniem zaufania ze strony globalnych potentatów dla jakości produkcji tej firmy. Finansowanie inwestycji organizujemy wspólnie z KUKE, dbając o zapewnienie możliwości rozwojowych polskich producentów, którzy rywalizują na rynku z dostawcami z całego świata. Branża automotive, pomimo przejściowych trudności wywołanych zerwanymi łańcuchami dostaw, pozostanie kołem zamachowym europejskiego i polskiego przemysłu, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i technologicznego postępu – powiedział Tomasz Pasierb, dyrektor Południowego Makroregionu Korporacyjnego w Katowicach w PKO Banku Polskim.

Przejęcie przez KUKE ryzyka umożliwia bankom zwiększenie klientom dostępnych limitów kredytowych, a ci mogą przeznaczyć środki na rozwinięcie potencjału eksportowego. – Cieszymy się, że kolejną inwestycją, której finansowanie mogliśmy zabezpieczyć, jest projekt w przemyśle motoryzacyjnym. Produkcja aut, a przede wszystkim części do nich, jest polską specjalnością. Elementy samochodowe są największą pozycją w naszym eksporcie od niemal dekady i pomimo różnych zaburzeń ich producenci doskonale sobie radzą, nie poddając się nawet konsekwencjom pandemii. W KUKE widzimy dużo kolejnych projektów inwestycyjnych firm z branży automotive, które będziemy analizować i postaramy się wesprzeć – zapewnił Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Wsparcie ekspansji zagranicznej producenta rowerów

PKO Bank Polski współfinansuje rozwój i ekspansję zagraniczną producentów z różnych sektorów gospodarki. Przykładem jest zawarta w maju tego roku umowa z firmą Kross, liderem rynku rowerowego w Polsce i czołowym producentem rowerów w Europie. Finansowanie konsorcjalne o łącznej wartości 460 mln zł pozwoli spółce dalej rozwijać e-commerce, budować własną sieć sprzedaży w większych miastach (poprzez dodatkowych 160 sklepów) oraz rozszerzać eksport produktów, umacniając się na pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu konsorcjalnym wynosi 230 mln zł.

Kross to obecnie numer 1 w Polsce i w Czechach, jest też w pierwszej trójce na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwój firmy możliwy był dzięki licznym inwestycjom i śmiałym decyzjom biznesowym. W 2000 r. od podstaw powstały: hala montażowa (z czterema liniami montażowymi), spawalnia ram i widelców rowerowych, obręczownia oraz najnowocześniejsza w Europie Środkowo-Wschodniej lakiernia wodna typu Omega. Kross, jako jedna z nielicznych firm w Europie, rozwija także produkcję ram karbonowych. Firma w 2017 r. przejęła holenderską markę Multicycle.
To pozwoliło na zdobycie wiedzy i know-how w zakresie produkcji rowerów eBike, a także na umocnienie obecności marki Kross na rynku holenderskim. Dziś Kross jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o produkcję rowerów elektrycznych. – Polska jest jednym z największych producentów rowerów w Europie, a rowery marki Kross są eksportowane do 50 krajów. Pandemia przyczyniła się do wzrostu sprzedaży jednośladów na całym świecie, a wartość tego rynku wciąż rośnie. Cieszymy się, że możemy wspierać naszego klienta w realizacji ambitnych planów rozwoju – wskazał Marcin Majewski, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi PKO Banku Polskiego.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem PKO BP.