O Konkursie

fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska
fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska

Konkurs „Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie” ma za zadanie wyłonić najlepszych polskich przedsiębiorców, pokazać najbardziej pomysłowych i innowacyjnych, nagrodzić filantropów, pochwalić się eksporterami produktów z etykietą „Made in Poland”, wskazać tych małych i średnich z potencjałem na awans do grona wielkich.

Szósta edycja Konkursu „Polski Przedsiębiorca 2020 Gazety Polskiej Codziennie” zakończy się uroczystą Galą 13 listopada 2021 r. Podczas tego wieczoru uhonorujemy najlepszych polskich biznesmenów i przedsiębiorców w pięciu kategoriach:

 • eksporter,
 • innowator,
 • lider przemysłu,
 • reprezentant małych i średnich przedsiębiorstw,
 • filantrop.

Do wskazania nominowanych i wyłonienia laureatów nagród w Konkursie zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli świata akademickiego, przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za rozwój, naukę, finanse, wysokich rangą urzędników państwowych, autorytety z dziedziny ekonomii i gospodarki, przedstawicieli partnerów.

Przy ustalaniu listy nominowanych nasi eksperci posłużą się specjalistycznymi raportami ekonomicznymi. Pod uwagę będą brane tylko te podmioty gospodarcze, które posiadają większościowy udział polskiego kapitału i mają swoją siedzibę w Polsce.

W czasie pozostającym do Gali Konkursu będziemy na bieżąco informować o przygotowaniach, prezentować sylwetki nominowanych, przedstawiać członków Kapituły oraz oczywiście nagłaśniać i promować wszelkie promujące polski przemysł projekty i decyzje ułatwiające funkcjonowanie i rozwój firm w naszym kraju.

Konkurs „Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie” ma wskazywać co roku uczciwych przedsiębiorców, solidne firmy i ich wysokiej jakości produkty. Liczymy na to, że z roku na rok wybór laureatów będzie coraz trudniejszy, bo liczba zasobnych i prężnie działających polskich firm będzie szybko rosła.

Polski Przedsiębiorco, zaprosimy również Ciebie!


Kapituła Konkursu

1.  Partner Główny:

 • PKO Bank Polski

2. Partnerzy instytucjonalni:

 • Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 • Instytut Staszica

3. Reprezentanci Redakcji „Gazeta Polska Codziennie”:

 • Tomasz Sakiewicz - Redaktor Naczelny
 • Beata Dróżdż - Prezes Zarządu

4. Przedstawiciele biznesu, nauki, przemysłu, gospodarki, eksperci, liderzy opinii:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Filarybiznesu.pl
 • Centrum im. Adama Smitha
 • Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
 • Instytut Jagielloński
 • AM Art-Media Agencja PR
 • Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego
 • Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa

Kontakt

Gazeta Polska Codziennie
Ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa

Fax: 22 825 12 25
Tel.: 22 290 29 58

Koordynatorzy Konkursu:
przedsiebiorca@gpcodziennie.pl
+48 605 502 900