Rząd bliżej seniorów

Solidarność społeczna i międzypokoleniowa wymagają od nas troski o wszystkich, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. – Dzisiaj w wieku 60+ jest już co czwarty Polak. Polityka senioralna to wyzwanie, któremu musimy sprostać. Seniorzy zasługują na bezpieczną emeryturę. Dlatego podnosimy świadczenia, wypłacamy 13. I 14. emeryturę, dlatego wspieramy aktywność osób starszych. Na dodatkowe wsparcie dla osób starszych w 2023 r. przeznaczymy ok. 70 mld zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dzisiaj w Polsce żyje ponad 9,8 mln osób w wieku 60+. Po wielu latach pracy i wychowywania kolejnych pokoleń zasługują na spokojną i bezpieczną jesień życia.

– Polityka senioralna to wiele obszarów, zabezpieczenie finansowe, wspieranie aktywności, ale także troska o osoby mniej samodzielne. To także rozwiązania zachęcające do pozostania na rynku pracy dla tych, którzy czują się na siłach i chcą dalej pracować zawodowo – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Świadczenia emerytalno-rentowe w górę

Jednym w elementach wpływających poprawę bezpieczeństwa finansowego osób starszych jest waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca br. minimalna emerytura wzrosła z 1338,44 zł do 1588,44 zł.

Wzrost najniższej emerytury w 2023 r. w odniesieniu do 2015 r., gdy wynosiła ona 880,45 zł, to 80,4 proc. Łącznie na tegoroczną waloryzację świadczeń przeznaczono rekordowe ok. 44 mld zł.

Trwają wypłaty 13. emerytury

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych dotyczy oczywiście również 13. I 14. emerytury. Trzynastka, która jest wypłacana od 2019 r., a od roku 2020 jest gwarantowana ustawą, jest wypłacana w kwietniu br. – w nowej, wyższej kwocie.

– Chcemy, by również 14. emerytura trafiła na stałe do katalogu dodatkowych świadczeń dla seniorów i była wypłacana co roku. W ten sposób wcielamy w życie ideę solidarności międzypokoleniowej. Projekt ustawy jest gotowy, do końca marca br. trafi na Radę Ministrów – zapewnia minister rodziny Marlena Maląg.

Do tej pory w ramach 13. I 14. emerytury przeznaczyliśmy łącznie ok. 70 mld zł.

Mamy wielodzietne mogą liczyć na wsparcie

1 marca br., oprócz waloryzacji świadczeń, przypadła także 4. rocznica wprowadzenia programu Mama 4+. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rodziców, którzy poświecili się wychowaniu co najmniej 4, dzieci rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury. Przysługuje ono w wysokości minimalnej emerytury.

Od marca 2019 r. do końca stycznia 2023 r. na program Mama 4+ wydano ok. 1,78 mld zł. Świadczenia otrzymuje blisko 72,2 tys. osób.

Aktywność i integracja społeczna

Oprócz wsparcia finansowego ważnym aspektem wpływającym na poprawę jakości życia osób starszych jest zapewnienie im przestrzeni do aktywności i spotkań z innymi. Służą temu programy wieloletnie Senior+ i Aktywni+.

Program Senior+ wspiera tworzenie i funkcjonowanie domów i klubów, w których osoby starsze mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, spotkaniach, korzystać ze wsparcia specjalistów (np. fizjoterapeutów) – mogą pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.

W latach 2015–2022 na terenie kraju utworzono blisko 1,2 tys. ośrodków wsparcia Senior+, które oferowały blisko 27 tys. miejsc wsparcia dziennego dla osób starszych.

Celem programu Aktywni+ jest zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, zwiększenie zaangażowania w obszarze rynku pracy oraz wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych.

W ramach dwóch edycji Programu Aktywni+ w latach 2021–2022 zrealizowano 630 projektów.

W latach 2021–2025 nakłady na oba programy wyniosą 0,5 mld zł.

Wsparcie dla wszystkich seniorów

Równolegle do działań wspierających aktywność seniorów realizowane są programy skierowane do mniej sprawnych i samodzielnych osób starszych. Aby m.in. realizowany od 2020 r. Korpus Wsparcia Seniorów. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej m.in. poprzez dostarczanie zakupów – artykułów podstawowej potrzeby oraz zwiększanie dostępu do opieki na odległość poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Od 2020 r. na realizację programu samorządom MRiPS przekazało środki w wysokości ok. 120 mln zł. W 2023 r. zaplanowano na ten cel ok. 50 mln zł.

Kolejnym programem skierowanym do osób w podeszłym wieku o szczególnych potrzebach jest program Opieka 75+. Skierowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, powstał, by wspierać samorządy w realizacji ich zadania – by usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, rozwijały się także w mniejszych miejscowościach liczących do 60 tys. mieszkańców.

Od 2018 r. na realizację programu MRiPS przekazało samorządom ponad 90 mln zł. Środki zaplanowane na realizację programu w 2023 r. to ok 50 mln zł.

Rząd bliżej seniorów

Troska o osoby starsze to priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca już w 2015 r. zapowiedziała przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn – wieku emerytalnego podniesionego przez koalicję PO-PSL.

– Dotrzymaliśmy danego Polakom słowa. Przywróciliśmy wolność wyboru – decyzję o przejściu na emeryturę czy pozostaniu na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego każdy może podjąć sam, biorąc pod uwagę stan zdrowia, chęci i możliwości. By do tego zachęcić, w ubiegłym roku wprowadziliśmy m.in. PIT-0 dla seniorów – mówi minister rodziny Marlena Maląg.

W efekcie pracujący seniorzy nie mają odprowadzanego podatku do kwoty 85 tys. zł, do tego dochodzi 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. To oznacza, że zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków.

– Jesteśmy bliżej seniorów, wszystkie nasze działania realizujemy w duchu solidarności społecznej i międzypokoleniowej. Nie zmieniła tego ani pandemia, ani wojna w Ukrainie – podsumowuje szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 Materiał partnera