Stowarzyszenie Nowa Generacja Patriotyzmu

Stowarzyszenie Nowa Generacja Patriotyzmu serdecznie zaprasza na II Konferencję Nowej Generacji Społecznej Odpowiedzialności, która odbędzie się 13 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 w Giełdzie Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.

Organizacja I Konferencji NGSO miała na celu stworzyć przestrzeń do dialogu między środowiskami młodzieżowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji państwowej, środowiskami naukowymi, ekspertami oraz biznesem i mediami. Podczas hybrydowego wydarzenia prelegenci i uczestnicy skupili się na dwóch pierwszych aspektach tego zagadnienia: Społeczna Odpowiedzialność Organizacji Młodzieżowych oraz Społeczna Odpowiedzialność Instytucji Państwowych. Liczne prelekcje, panele dyskusyjne oraz możliwość bezpośredniej rozmowy z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami z różnych środowisk, wytworzyły ogromny entuzjazm wśród młodzieży na rzecz organizacji kolejnej konferencji.

Celem II Konferencji NGSO jest kontynuowanie i poszerzanie merytorycznej dyskusji na temat nowej generacji społecznej odpowiedzialności w Polsce. Kolejna konferencja jest bezpośrednim owocem zaangażowania młodzieży i licznych z nią spotkań roboczych na rzecz organizacji tego wydarzenia. Tematem Przewodnim II Konferencji Nowej Generacji Społecznej Odpowiedzialności będzie Solidarność Energetyczna, w której zostaną podjęte następujące wątki: Społeczna Odpowiedzialność za Naturę oraz Społeczna Odpowiedzialność za Transformację Energetyczną. Podczas wydarzenia znakomici goście i uczestnicy będą m.in. rozmawiać o kryzysie gospodarczym i energetycznym, wpływie wojny na realizację transformacji energetycznej, o problemach związanych z łańcuchem dostaw, o edukacji ekologicznej, o działaniach mających zatrzymać proces degradacji środowiska, o zrównoważonym rolnictwie, o czystej energii i wpływie konsumenta na politykę firm.

Temat przewodni: Solidarność Energetyczna

Program:

14:00-14:30 - rejestracja uczestników

14:30-15:00 - Koncert Wiktora Kowalskiego

15:00-15:30 - Prelekcje

● Rozpoczęcie konferencji - organizator,

● List Prezydenta RP - Łukasz Rzepecki Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

● Współczesna odpowiedzialność młodzieżowych organizacji pozarządowych - Piotr Mazurek, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej,

● Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w Polsce oraz ochrona polskich rzek - Krzysztof Woś, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

● Edukacja młodych ludzi w działaniach Fundacji GPW - Piotr Krygiel, Prezes Zarządu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych.

15:30-16:00 – Panel dyskusyjny – Społeczna Odpowiedzialność za Naturę

Panel dyskusyjny prowadzi: Aleksandra Horoszko - Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Udział wezmą:

● Sebastian Warowy – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Klimatycznej

● Mateusz Feszler - Prezes Fundacji Służba Niepodległej,

● Wiktoria Nowocień

● Jakub Gontarek - koordynator Zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.

16:00-16:20 – Przerwa muzyczna

16:20-16:50 - Prelekcje

● Rozpoczęcie drugiej części konferencji - organizator

● Transformacja energetyczna na przykładzie PKN Orlen - Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN

● Zrównoważony rozwój w zielonej transformacji energetycznej - dr inż. Patryk Chaja, Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialnej

● Wzrost znaczenia czynników ESG w strategiach przedsiębiorstw - Karolina Studniarek, Senior ESG Manager Giełda Papierów Wartościowych

16:50-17:30 – Panel dyskusyjny – Społeczna Odpowiedzialność za Transformację Energetyczną

Panel dyskusyjny poprowadzi: Przedstawiciel Stowarzyszenia Nowa Generacja Patriotyzmu.

Udział wezmą:

● Piotr Palutkiewicz - Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute,

● Jakub Sztarbałło - Wicedyrektora Biura Compliance i Ryzyka w TGE,

● dr inż. Patryk Chaja - Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialnej,

● Jarosław Olszewski - Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz SGGW.

17:30 - 17:35 – Zakończenie konferencji

17:35 - 18:30 - Bankiet

Patronat Medialny