Sztuka na bank dobra

Prace wybitnych polskich artystów, jak: Wojciech Kossak, Julian Fałat, Jerzy Nowosielski, Bożenna Biskupska czy Hanna Rudzka-Cybisowa, znalazły się na wystawie "Koloryt rozmaitości. Sztuka ze zbiorów Banku Pekao S.A.", którą do 11 czerwca br. można oglądać w siedzibie warszawskiej ASP. Ekspozycję anonsuje dzieło Edwarda Dwurnika pt. "Pałac Czapskich", w którym notabene odbywa się ekspozycja.

"Na wystawie poruszamy się wśród prac artystów i artystek, których twórczość rozpościera się między (nową) figuracją a abstrakcją, pejzażem natury a pejzażem miasta, baśnią a ikoną, mar-twą naturą a żywą metaforą, kapizmem a hiperrealizmem, spokojem a dzikością" – podkreśla kuratorka i autorka ekspozycji Magdalena Sołtys, definiując tytułowy "Koloryt rozmaitości". Te różnorodne przestrzenie form, barw i tematów reprezentuje aż 23 uznanych polskich artystów, których łączy to, że ich dzieła znalazły się w zbiorach Banku Pekao S.A. Jak wyjaśnia kuratorka, zbiory te są wypadkową zarówno umyślnych, jak i okazjonalnych zakupów. Tu głównym kryterium było z reguły »podobanie się« pracy, a towarzyszyło im budowanie relacji interpersonalnych przedstawicieli banku z artystami. Magdalena Sołtys zauważa, że zbiorów tych nie da się sprofilować czy ujednolicić według jakiegoś klucza i że w obecnej formule stanowią one pewną prawdę historyczno-kulturową. "Poniekąd informują o specyfice i dostępności dla klienta dóbr kultury materialnej – dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego – w różnych okresach, w tym dają obraz oferty na młodym polskim rynku sztuki, ewoluującym zresztą w tak zwanych ciekawych czasach" – opisuje kuratorka.

Historia Banku Pekao S.A. rozpoczęła się w 1929 r. i była pełna pionierskich, innowacyjnych rozwiązań, co również ma wpływ na to, co znalazło się w tutejszych zbiorach. Instytu-cja kojarzona dziś jako "bank z żubrem" m.in. uruchomiła pierwsze w powojennej Polsce biuro maklerskie, wydała pierwszą kartę kredytową i wprowadziła do użytku pierwszy bankomat. To właśnie Bank Pekao S.A. jako pierwszy stokenizował dzieło sztuki. Od początku istnienia był instytucją, która nie tylko świadczyła usługi finansowe, ale też była bli-sko rodaków, stąd wynika duże zaangażowanie banku w inicjatywy o charakterze kulturalnym i społecznym, w tym mecenat. Odbywa się to poprzez m.in. współfinansowanie zakupu dzieł sztuki i wzbogacanie zbiorów narodowych, renowację historycznych obiektów, animowanie projektów artystycznych i promocję sztuki.

Dziś w zbiorach Banku Pekao S.A. znajduje się około 1200 prac z obszaru sztuk pięknych i użytkowych – przeważnie polskich autorów. Do najcenniejszych eksponatów należą: XVII-wieczna, wykonana w Gdańsku, srebrna szkatuła na biżuterię – przekazana w darowiźnie Muzeum Narodowym w Warszawie; XVI-wieczna tapiseria Cornelisa de Ronde "Porwanie Heleny przez Parysa", dokumentująca początek wojny trojańskiej – podarowana Zamkowi Królewskiemu w Warszawie; projekty polichromii "Anioł" Jana Matejki dla kościoła Mariackiego w Krakowie czy projekty polichromii "Bratki" i "Orzeł" Stanisława Wyspiańskiego dla kościoła Franciszkanów w Krakowie.

Na wystawie, która od 28 kwietnia do 11 czerwca będzie prezentowana w siedzibie warszawskiej ASP (ul. Krakowskie Przedmieście 5), znalazły się dzieła 23 wybitnych twórców. W jaki sposób odbierać te prace? "Po pierwsze, jak zawsze, kierując się własną wrażliwością. Po drugie, przyjąć, że prezentują one – poza pewną liczbą prac, które mówią same za siebie tu i teraz – historię potrzeb (estetycznych), gustów i mód konsumenckich. Jednocześnie dają świadectwo praktyk w obszarze kultury instytucjonalnej – typu mecenatu, inwestycji fakultatywnych, reali-zacji celów wizerunkowych i prestiżowych, stosunku do otoczenia społecznego" – wyjaśnia Magdalena Sołtys. Wystawa, realizowana przez Bank Pekao S.A. przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 12–19. Polecamy też odwiedzenie jej podczas tegorocznej Nocy Muzeów 13 maja.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.