Wspólnie dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego

We wrześniu spółka KGHM Polska Miedź zainaugurowała II edycję Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Depresji dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa lubuskiego. Miedziowy koncern wspólnie z lokalnymi samorządami prowadzi też wiele innych projektów społecznych, prozdrowotnych i edukacyjnych, adresowanych do pracowników spółki, ale także do społeczności lokalnej.

W ramach Programu Przeciwdziałania Depresji, Promocji i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego, którego KGHM jest partnerem, tylko w ubiegłym roku profesjonalną pomocą objętych zostało ponad 25 tys. mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Jak zapowiedziano na wrześniowym cyklicznym spotkaniu przedstawicieli KGHM i lokalnych samorządów, program będzie kontynuowany w tym roku. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych wykładów tematycznych czy konsultacji ze specjalistami. Projekt prowadzony jest przez miedziową spółkę z samorządami oraz pięcioma organizacjami pozarządowymi. Koordynatorem jest stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny w Lubinie. Druga edycja programu będzie nastawiona na pomoc w stanach depresji czy zaburzeń lękowych. Ze wsparcia skorzystać będą mogli również uchodźcy z Ukrainy.

W trosce o pracowników i ich rodziny

Program rozpocznie wiele działań wspieranych przez KGHM w ramach Miesiąca Zdrowia Psychicznego. W październiku zaplanowane zostały m.in. wykłady dotyczące cyberprzemocy czy diety antystresowej. Dostępnych będzie ponad 100 bezpłatnych konsultacji z psychologami,m.in
. w Legnicy i Głogowie. KGHM proponuje też lokalnym samorządom projekt "Rodzina, Rozwój, Demografia" dotyczący budowania więzi, tożsamości, edukacji czy rekreacji. Miedziowy gigant zaprasza też do Akademii NGO KGHM, czyli cyklu szkoleń o zasadach działania wolontariatu czy budowania partnerstw lokalnych.

W ramach działań edukacyjnych lokalne samorządy mogą skorzystać z przekazywanych przez KGHM do bibliotek czy szkół bezpłatnych e-prenumerat gazet. Dotychczas z takiej formy wsparcia skorzystało blisko 30 instytucji samorządowych. KGHM zachęca też samorządy do udziału w edukacyjnych programach profilaktycznych: Archipelag Skarbów, Program Wzmacniania Rodziny, Szkoła Rodziców i Wychowawców.

Program dotyczący zdrowia psychicznego jest jednym z wielu projektów społecznych, realizowanych przez KGHM we współpracy z samorządami regionu. Od 2019 r. spółka współfinansuje realizowane w szkołach Zagłębia Miedziowego programy profilaktyczne. W ubiegłym roku ze szkoleń skorzystało blisko 4 tys. uczniów i ponad 1 tys. rodziców i nauczycieli. Miedziowy gigant m.in. sfinansował dostęp do bezpłatnych poradników dotyczących m.in. doskonalenia kompetencji uczniów. Z kolei kurs "Szkoła rodziców i wychowawców", czyli program rozwoju kompetencji dorosłych w kontaktach z dziećmi, do końca ubiegłego roku ukończyło ponad 700 osób.

KGHM aktywnie zaangażował się też w pomoc dla osób starszych w związku z pandemią koronawirusa. W ciągu ostatnich dwóch lat z akcji, w tym przekazywania paczek żywnościowych czy pakietów ochronnych, skorzystało ponad 34 tys. seniorów. Od ponad dwóch lat KGHM prowadzi kampanię społeczną Mie(dź) Rodzinę. Dzięki współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie udało się zainteresować mieszkańców regionu pieczą zastępczą. A co za tym idzie, znaleźć domy dla podopiecznych z domów dziecka w Zagłębiu Miedziowym.

60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM

KGHM, jako lider społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), nie tylko pomaga potrzebującym, ale też stara się dzielić swoimi dobrymi praktykami z innymi. W ubiegłym roku z okazji swojego jubileuszu spółka przygotowała wyjątkową publikację "60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM". Publikacja może być źródłem inspiracji dla firm i instytucji. Dokument udowadnia, że troska o człowieka, jego rodzinę i środowisko może iść w parze z realizacją ambitnych celów biznesowych. "Projekty społeczne KGHM adresujemy do pracowników, którzy są naszym najcenniejszym kapitałem, ale także do społeczności lokalnej, czyli do rodzin, przyjaciół i znajomych naszej załogi. Razem z nimi budujemy miedziową wspólnotę. We współpracy z samorządami i przy wsparciu ekspertów i zasobów organizacji pozarządowych możemy przenosić góry i odpowiadać skutecznie na istotne społecznie wyzwania" – napisał we wstępie do publikacji Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA.

Publikacja zawiera opis 60 dobrych praktyk miedziowej spółki pogrupowanych w kilka kategorii, w tym zdrowie fizyczne, edukacja, ekologia czy więzi społeczne. KGHM prezentuje swoje działania i zaangażowanie załogi m.in. w akcje wolontariackie i pomocowe dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Promocja zdrowego trybu życia

Jednym z wiarygodnych przykładów odpowiedzialności KGHM za społeczne otoczenie jest realizowany od 2014 r. program EKO-Zdrowie, którego głównym przesłaniem jest profilaktyka zdrowotna i promocja aktywnego stylu życia. Projekty prozdrowotne w ramach programu kierowane są do jak największej liczby odbiorców w różnym przedziale wiekowym. Szeroką propozycją działań programowych KGHM chce osiągnąć równowagę między interesem biznesowym a interesem społecznym otoczenia, w którym firma działa.

Na działania prozdrowotne programu składają się m.in. cykliczne zajęcia nordic walking dla dorosłych oraz lekcje nauki pływania dla dzieci. Projekt nordic walking skierowany jest do osób, które ukończyły 35. rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Uczestnicy nabywają bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom nordic walking i zasadom zdrowego odżywania. Natomiast program nauki pływania zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5–10 lat. Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego. Uczestniczy w nich (w jednej edycji) ponad 350 dzieci, które podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie nabywają pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu. Udział dzieci w organizowanych przez KGHM zajęciach na pływalniach to nie tylko nauka, zabawa i oswajanie się z wodą, ale również szansa dla wielu osób wysłania swoich pociech na lekcje z doświadczonymi fachowcami, kiedy sytuacja domowego budżetu na to nie pozwala.

Gimnastyka dla seniorów, zajęcia piłkarskie dla dzieci

W ramach działań prozdrowotnych dla seniorów realizowany jest projekt "Gimnastyka rekreacyjna z użyciem specjalistycznych hamaków". Zajęcia osób w wieku 55–80 lat odbywają się z udziałem instruktorów ruchu i lekarzy rehabilitantów w kilku miastach regionu: Lubinie, Legnicy, Polkowicach, Głogowie, Chojnowie, Ścinawie i Złotoryi. Celem ćwiczeń jest osiągnięcie możliwie jak największej elastyczności ciała oraz usunięcie napięć i sztywności powstałych na skutek braku aktywności fizycznej. Ważnym elementem ćwiczeń jest profilaktyka lub spowolnienie postępowania zwyrodnień w obrębie narządu ruchu. Ponadto w ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział w konsultacjach medycznych oraz sesjach grupowych z coachingu zdrowia.

W ramach programu EKO-Zdrowie realizowane były również zajęcia fitness dla osób z nadwagą, w których brały udział osoby w wieku 18–55 lat zmagające się z nadwagą. Udział w zajęciach fitness poprzedziły kwalifikacje lekarskie, obejmujące badania medyczne i konsultacje lekarskie, których celem było wyłonienie osób spełniających kryteria medyczne pozwalające na udział w treningach. Systematyczne treningi wzbogacone zostały konsultacjami z dietetykiem oraz prelekcjami lekarskimi na temat nadwagi/otyłości oraz ich następstwach.

Ciekawymi projektami adresowanymi do dzieci i młodzieży są zajęcia piłkarskie z udziałem szkoleniowców Akademii Piłkarskiej KGHM, a także spotkania znanych sportowców z Zagłębia Miedziowego z młodymi mieszkańcami regionu. KGHM od kilku lat wspomaga pochodzącego z Głogowa pływaka Radosława Kawęckiego – kilkukrotnego mistrza świata i Europy w stylu grzbietowym. W ramach współpracy Radek Kawęcki chętnie spotyka się na imprezach organizowanych przez KGHM z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i regionalnych klubów pływackich. Okazja porozmawiania z jednym z najlepszych pływaków świata oraz uczestnictwo z nim w treningu na pływalni to wielkie wydarzenie oraz inspiracja do kariery sportowej dla wielu młodych adeptów pływania. Kawęcki prowadził również zajęcia dla pracowników KGHM chcących w praktyczny sposób skorzystać z podpowiedzi i wskazówek mistrza podczas wspólnego treningu.

"Miedziane serce"

Pojawiające się od lat indywidualne inicjatywy pracowników, którzy spontanicznie chcą pomagać innym, dzieląc się swoimi umiejętnościami, kompetencjami, wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, zostały zintegrowane i zyskały wsparcie na poziomie Grupy KGHM w ramach programu wolontariatu pracowniczego "Miedziane serce". Dzięki wspólnym działaniom wolontariusze rozwijają własne kompetencje, takie jak umiejętność dowodzenia, praca w grupie, komunikacja oraz umiejętności analityczne czy rozwiązywanie problemów. Ten rozwój procentuje następnie w pracy zawodowej. Wolontariat silnie integruje pracowników i wzmacnia identyfikację z firmą. Dodatkowo pozwala na wsparcie lokalnej społeczności oraz realizację przedsięwzięć ekologicznych. Pg

(Ar)

Artykuł powstał przy współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.