WYDARZENIE JUŻ ZA DWA DNI KONTYNUACJA 7. EDYCJI KONGRESU 590 W RZESZOWIE

Współpraca dla wspólnej korzyści

Już 17 i 18 listopada odbędzie się druga w tym roku, jesienna odsłona 7. edycji Kongresu 590, który objął honorowym patronatem prezydent Rzeczypo-spolitej Polskiej. Goście imprezy, która już na trwałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń gospodarczych, spotkają się w stolicy Podkar-pacia, na Uniwersytecie Rzeszowskim.

trakcie dwóch dni uczestnicy Kongresu 590 będą mogli wziąć udział w wielu interesujących debatach z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów. Szczególne miejsce w programie imprezy zajmie wręczenie prezydenckich nagród oraz Forum Polsko-Ukraińskie.

Wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie najlepszych

Tradycyjnie głównym punktem pierwszego dnia imprezy będzie uroczysta gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda Go-spodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie przyznawane raz do roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa ta towarzyszy Kongresowi 590 od pierwszej edycji. Przez ten czas zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagrody pozostał ten sam – wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnianie tych najlepszych. Zostają nią uho-norowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funk-cjonowania dla innych firm. Wyróżnienia przyznawane są w pięciu głównych kategoriach: Lider małych i średnich przedsiębiorstw; Narodowy sukces; Międzynarodowy sukces; Od-powiedzialny biznes i firma rodzinna, oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Badania+Rozwój oraz STARTUP_PL.

Działania dla rozwoju polsko- -ukraińskiej współpracy

Podczas tegorocznej imprezy odbędzie się Forum Polsko-Ukraińskie zorganizowane we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Zaproszeni eksperci porozmawiają na tematy dotyczące rynku pracy, gospodarki i ekonomii społecznej, będą w tym kontekście również szukali odpowiedzi na pytania, czy największa fala uchodźców z Ukrainy jest już za nami, jak efektywnie wykorzystać potencjał i kompetencje, jakimi dysponują uchodźcy, oraz w jaki sposób polski rząd i organizacje biznesowe mogą pomóc ukraińskim MŚP w relokacji ich biznesów, a także jak możemy wykorzystać tę sytuację do zwiększenia współpracy polsko-ukraińskiej.

Bezpieczeństwo nie tylko energetyczne

Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych w czasie Kongresu 590 będzie bezpieczeństwo energetyczne krajów naszego regionu oraz całej Europy, szczególnie w obliczu napaści Rosji na Ukrainę oraz związanego z tą agresją kryzysu na rynkach energii.

W panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka Unii Europejskiej” wezmą udział: Marek Suski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Paweł Sałek – doradca prezydenta RP; Tomasz Siwak – wiceprezes zarządu ds. Handlowych Enea S.A.; prof. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroe-nergetyki Politechniki Łódzkiej. Moderatorem będzie Andrzej Bondyra – wiceprezes Agencji Rynku Energii.

Ale bezpieczeństwo to temat wykraczający dużo dalej poza obszar energetyczny. Dlatego uczestnicy panelu „Polska i Europa w obliczu wojny”, zaplanowanego na drugi dzień Kongresu, będą rozmawiać o tym, jak agresja Rosji na Ukrainę radykalnie zmieniła postrzeganie w Europie kwestii wojny. Europejczycy, którzy do niedawna uważali konflikty zbrojne za element przeszłości, teraz zrozumieli, że jest to niestety część rzeczywistości, a Europa Środkowo-Wschodnia to region szczególnie narażony na wstrząsy. Paneliści spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak obecna sytuacja zmienia nasz kontynent. W dyskusji wezmą udział: gen. Dariusz Wroński – ekspert ds. bezpieczeństwa; Alexander La-noszka – politolog Waterloo University; Peter Rough z Hudson University oraz Anthony Kim – ekspert Heritage Foundation.

Konflikty i zagrożenia

Zmianom geopolitycznym zachodzącym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wymiernym zagrożeniom wynikającym z agresywnej polityki Rosji poświęcony będzie panel „Architektura bezpieczeństwa Trójmorza”. Eksperci, wśród których są: Krzysztof Szczerski – były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Anthony Kim – ekspert Heritage Foundation; David Stulik z Center for Security Policy oraz Daniel Kochis z Margaret Thatcher Center for Freedom odpowiedzą na pytanie, czy jesteśmy bezpieczni jako region i poszczególne kraje. Panel poprowadzi dziennikarz Agaton Koziński.

Toczący się u granic Unii Europejskiej konflikt unaocznił także zagrożenia, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Dlatego tak istotny będzie panel „Powszechna obrona cy-wilna – stan obecny i pożądany”, zaplanowany na pierwszy dzień Kongresu. Paneliści rozmawiać będą o wyzwaniach, jakie stoją przed ludnością cywilną w czasie sytuacji kryzy-sowych.

Z kolei o tym, czy mamy koniec takiego świata, jaki znaliśmy przez 30 lat, dowiemy się, słuchając wystąpienia dr. Jacka Bartosiaka, stratega i geopolityka ze Strategy & Future.

Kluczowe jest wsparcie rodzin

Oprócz tematów związanych z gospodarką, bezpieczeństwem i sytuacją geopolityczną spora część debat dotyczyć będzie polityki społecznej i stojących przed nią wyzwań. W tym kontek-ście kluczowa staje się rola kobiet i wsparcie rodziny w różnych obszarach. Zaproszeni eksperci poszukają odpowiedzi na pytania, jak budować rynek pracy przyjazny rodzinie, czy państwu polskiemu dalej opłaca się inwestowanie w rodzinę oraz czy czeka nas społeczeństwo ludzi samotnych.

Wszystkie panele i wystąpienia transmitowane będą na żywo na stronie Kongres590.pl.

Partner Samorządowy: Województwo Podkarpackie.

Partnerzy Strategiczni: Enea S.A., PGE S.A. i PKN ORLEN S.A.

Partnerzy Główni Plus: PKO Bank Polski, Grupa PZU i Grupa TAURON.

Partner Główny: Bank Pekao S.A.

Patronat medialny