Zasoby przyszłości – czy biznes powinien stawiać na 3W

Należy jak najszybciej realizować założenia związane z tworzeniem sektora gospodarki wodorowej w naszym kraju – zwracał uwagę wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jedną z głównych inicjatyw rządu w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej ma być konstytucja wodorowa. 
Zbudowanie gospodarki wodorowej z polskim udziałem 
Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zapowiedział prowadzenie nad nią intensywnych prac. W jej ramach znowelizowane ma być prawo energetyczne. Wprowadzone miałyby także zostać przepisy regulujące promowanie pozyskiwania wodoru z niskoemisyjnych źródeł. 
Można go pozyskiwać z różnych surowców i na wiele sposobów, a jako paliwo dla pojazdów ma neutralny wpływ na środowisko. Ta wyjątkowa technologia oparta jest o proces odwróconej elektrolizy wody. W ogniwach wodór łączony jest z tlenem z powietrza i w wyniku tej prostej reakcji chemicznej powstaje energia zasilająca pojazd, a także efekt uboczny w postaci czystej wody. 
W pracach nad inwestycjami w sektorze gospodarki wodorowej uczestniczy m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, dla którego jej rozwój łączy się również z udziałem innowacyjnych technologii wody i węgla. 
3W (woda–wodór–węgiel) 
Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych w BGK, przedstawił założenia „3W (woda–wodór–węgiel)” inicjatywy BGK, wspierającej świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych m.in. w przemyśle, energetyce, medycynie.– Musimy się zastanowić, czy mamy żyć na koszt przyszłych pokoleń – mówił dyrektor Inicjatywa BGK 3W powstała w związku z naszą misją, czyli rozwijania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 3W to materializacja tego podejścia. Wszystkie te trzy zasoby są współzależne i synergiczne. Aby powstał wodór, potrzeba go wychwycić np. za pomocą elektrolizy z wody, odpowiednio oczyszczonej za pomocą technologii węglowych. Naszym zdaniem właśnie na te trzy zasoby warto stawiać. Ich wykorzystywanie może też być dobrym sposobem na robienie biznesu – dodał Żelezik. 
W trakcie prezentacji towarzyszącej przedstawianiu założeń inicjatywy 3W wystąpili szefowie spółek współpracujących z BGK i wykorzystujących w swojej działalności w sposób innowacyjny wodę, wodór, i węgiel. Wiesław Hałucha (Smart Nanotechnologies), Bartosz Kruszka (Nanoseen), Krzysztof Nieć (WTT SA), Katarzyna Pala (Food4Future Technologies) oraz Wojciech Witowski (Ścieki Polskie) mówili o wykorzystywaniu związków chemicznych węgla do oczyszczania wody, o pozyskiwaniu wodoru wskutek utylizacji odpadów, o zasadach działania tzw. farmy akwaponicznej z zamkniętym obiegiem wody, gdzie hodowana jest zdrowa żywność, a także o pozyskiwaniu z nanozwiązków węgla lekkich i ultra wytrzymałych farb do powlekania skrzydeł samolotów. 
3W przyczyni się do rozwoju gospodarki 
W opinii dyr. Adama Żelezika rozwijanie idei 3W przyczyni się do rozwoju gospodarki. – Woda pitna jest obecnie dobrem deficytowym – zaledwie 1% jej zasobów na świecie zdatnych jest do picia – zwrócił uwagę Żelezik. – Chcemy poprawić jakość wód, zwłaszcza że w Polsce w przeliczeniu na 1. mieszkańca mamy trzy razy mniej wody niż średnio w krajach unijnych. Jesteśmy zainteresowani w realizacji projektów dotyczących odpowiedniego zagospodarowywania H2O, np. wskutek mikroretencji. Chcemy wodę chronić, by była powszechnie dostępna. Z kolei drugi element w naszej idei 3W stanowi wodór (H2) – odmieniany przez wszystkie przypadki będzie stanowił podstawę polskiej rewolucji energetycznej. Nas najbardziej interesuje wytwarzanie zielonego H2 – pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. Trzecie W - to węgiel, pierwiastek o cennych właściwościach (20% ludzkiego ciała to węgiel). To z węgla można wywarzać tak cenne materiały, jak grafit, grafen, fulereny czy nanorurki. Są one coraz szerzej stosowane w wielu branżach: m.in. farmakologii, przemyśle kosmicznym, obronnym (np. powszechnie stosowane kamizelki kuloodporne zawierają nanostruktury węglowe). Rozwój przemysłu wykorzystującego wszystkie te struktury powinien przynosić nam istotną przewagę konkurencyjną na świecie. Obecnie nie doszliśmy jeszcze do ich upowszechnienia poprzez uruchomienie masowej produkcji. Sa¬mi, jako bank, chcemy dokonać w tym kierunku pierwszych kroków, jednak głos decydujący będzie należał do przedsiębiorców i naukowców, którzy upowszechnią 3W w swoich projektach oraz stosowanych innowacyjnych technologiach – dodał. 
Pandemia i wojna nie wstrzymała działalności firm 3W 
Według Katarzyny Pala, której firma współpracuje z partnerami z Norwegii, ostatnio bezpieczeństw żywnościowe i łańcuchy dostaw na świecie zostały zaburzone. To skutek pandemii i agresji rosyjskiej w Ukrainie. Jej firma postawiła za to na rozwój farm akwaponicznych, które dla produkcji żywności zużywają minimalne ilości wody i są wznoszone blisko miast. 
Wiesław Hałucha zwrócił uwagę na istotne znaczenie współpracy z taką instytucją państwową, jaka jest BGK w zakresie finansowania innowacyjnych firm. – W naszej firmie badawczo-rozwojowej zajmujemy się nanostrukturami, w tym nanorurkami – poinformował. – Stosujemy je np. do powlekania ceramiki w celu minimalizowania jej zanieczyszczeń. Można je także stosować m.in. w lotnictwie. 
W opinii Wiesława Hałuchy wodór może stać się siłą napędową dalszego rozwoju motoryzacji i w całkiem niedalekiej przyszłości może się okazać, że jego stosowanie spowoduje wyparcie produkcji elektro pojazdów. 
Z kolei Krzysztof Nieć, któreo firma produkuje wodór ze śmieci poinformował, że stosuje ona w tym celu własną technologię, dzięki której w temperaturze 1300-1600 st. C każdy spalany odpad zamienia się w tlenek węgla i wodór. 
W firmie Bartosza Kruszki stosowana jest technologia NanoseenX – z użyciem na-nomembran, które oczyszczają i odsalają wodę m.in. z zanieczyszczeń, tj. mikro- i na-noplastiku, bakterii, wirusów, jonów metali lekkich i ciężkich itp. bez użycia energii czy ciśnienia. – Szukamy fi¬nansowania na nasz produkt, składamy w tym celu wnioski o przyznanie grantów. Jesteśmy otwarci na współpracę finansową - zadeklarował Kruszka. 
Wojciech Witowski zwrócił uwagę, że jego spółka jako pierwsza w Polsce wprowadzi-ła w pełni zinformatyzowany obieg informacji dla urzędów miast i gmin o ściekach dowożonych z terenów nieskanaizowanych. - Zaczęliśmy od stworzenia aplikacji dedykowanej wywozom szamba. Nasze technologie mają na celu pozyskiwanie czystej wody ze ścieków - zaznaczył. 
Relacja powstała przy współpracy z BGK