Co pracodawcy powinni wiedzieć o PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe \ Ogólne zasady programu (odc.5)

numer 2152 - 12.10.2018 Gospodarka

Jeśli prace nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) będą przebiegać tak sprawnie jak dotychczas, to powinna ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. To zaś oznacza, że od 1 lipca 2019 r. wdrażanie PPK rozpocznie się w największych firmach, czyli zatrudniających co najmniej 250 osób (stan zatrudnienia pracodawca weryfikuje na 6 miesięcy przed datą wejścia w życie ustawy dla poszczególnych firm).

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób będą musiały rozpocząć wprowadzanie planów kapitałowych dla pracowników od 1 stycznia 2020 r. Mniejsze, zatrudniające co najmniej 20 osób, będą mieć ten obowiązek od 1 lipca 2020 r. Na ostatnim etapie objęcie systemem PPK dotyczyć będzie jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkich pozostałych firm. Ten etap uruchamiania PPK rozpocznie od 1 stycznia 2021 r. W przypadku mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób tworzenie planów nie będzie konieczne, jeśli nie będzie tego chcieć żaden z pracowników.

Zgodnie z projektem ustawy PPK będą obejmować wszystkich pracujących na podstawie umów, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem będą osoby przebywające na urlopach górniczych oraz dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla i młodociani. PPK obejmie zatem także osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Podczas sejmowych prac nad ustawą o PPK posłowie już wprowadzili pewne korzystne poprawki dla przedsiębiorców. Zdecydowano bowiem, że zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli będzie to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji. Zdarzyć się bowiem może, że osoba pracując w kilku miejscach nie potrafi dokładnie podać, ile zarobiła w danym miesiącu i jakie składki zostały z tego tytułu odprowadzone.

PFR pomoże w wyborze

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że na pracodawcach spoczywać będzie obowiązek wyboru instytucji finansowej, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników. Oznacza to także obowiązek podpisania z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie oraz prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Także prawidłowe obliczanie i terminowe przekazywanie wpłat oraz gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej PPK będzie obowiązkiem pracodawców. Jednak formalności zostały możliwie najbardziej uproszczone, zaś większość obowiązków administracyjnych i czynności związanych z obsługą uczestników PPK wykonywać będą instytucje finansowe. Przedsiębiorcy w praktyce będą musieli tylko dokonać wyboru podmiotu, z którym podpiszą umowę. W podejmowaniu tej decyzji uczestniczyć mają przedstawiciele pracowników (związki zawodowe, rady pracownicze), a jeśli pracodawca nie wypracuje porozumienia z reprezentacją pracowników, będzie musiał sam podjąć decyzję. Wybierać będzie można spośród umieszczonych w ewidencji PPK: Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Funduszy Emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych oraz Zakładów Ubezpieczeńzawartość zablokowana

Autor: AMC


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama