Odpowiedź na wyzwania współczesnego świata

Huta Miedzi Głogów fot. mat. pras.
Huta Miedzi Głogów fot. mat. pras.

KGHM Polska Miedź SA \ Zrównoważony rozwój to korzyści dla firmy i społeczeństwa

KGHM Polska Miedź kojarzona jest w Polsce z kopalniami i hutami miedzi na Dolnym Śląsku. Wieloletni rozwój miedziowego giganta sprawił, że dziś KGHM stała się Grupą istotną w skali światowej. Postrzegana jest już nie tylko jako firma z sektora wydobywczego, ale jako innowacyjna organizacja, prowadząca zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczą i produkcyjną. Z początkiem XXI w. KGHM Polska Miedź stała się znanym graczem nie tylko w Europie, lecz także w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej oraz Azji.
Polska spółka zatrudnia obecnie ponad 34 tys. pracowników. Z myślą o nich oraz ich rodzinach stara się być firmą zaangażowaną w zrównoważony rozwój. To oznacza, że Polska Miedź w swojej działalności bierze pod uwagę nie tylko bieżące wyniki, lecz także to, co stanie się z nią oraz całym jej otoczeniem w przyszłości, zarówno tej odległej, jak i najbliższej.
Myślenie o przyszłości
Firma stara się być dobrym sąsiadem, czyli podmiotem odpowiedzialnym za lokalną społeczność, a także środowisko naturalne i kulturowe regionu, w którym działa.
– Nasze zasoby gwarantują nam utrzymanie wydobycia w Polsce na obecnym poziomie przez najbliższych 40 lat, a koncesje, o które się staramy, jeszcze ten czas wydłużą. Działalność wydobywczą i przetwórstwo rud prowadzimy w sposób zrównoważony i racjonalny, uwzględniając przy tym światowe trendy. Europa dąży do neutralności klimatycznej, a kluczowym surowcem dla realizacji tej idei jest miedź. To produkowany przez KGHM metal rozwija innowacyjne sektory gospodarki, w tym także rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej – podkreśla Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.
Od wielu lat władze spółki podkreślają, że zrównoważony rozwój branży surowcowej stał się globalnym wyzwaniem współczesnego świata. To klucz nie tylko do bezpieczeństwa surowcowego kraju, lecz także do zapewnienia pracownikom oraz społeczeństwu komfortu dalszego życia, dzięki dbałości o środowisko oraz kilka innych sfer związanych z życiem człowieka. Do tych sfer należą m.in. ochrona praw człowieka, eksploatacja z poszanowaniem środowiska naturalnego, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz transparentność w relacjach z interesariuszami. Aby działać efektywnie, w swoich projektach KGHM Polska Miedź uwzględnia nie tylko aspekty finansowe, ale też społeczne i kulturowe. Działania spółki wpisują się w strategie rządowe, w tym w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
KGHM prowadzi dialog oraz partnerską współpracę z otoczeniem. Swoimi działaniami wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w tzw. Agendzie 2030.
Spółka uwzględnia w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary Agendy 2030, jak: społeczeństwo, środowisko, ekonomia i gospodarka, bezpieczeństwo oraz efektywność zasobowa.
Potwierdzeniem przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych w KGHM jest przyjęcie spółki w 2018 r. w skład indeksu FTSE4Good. Monitoruje on notowania spółek reprezentujących najwyższe standardy i praktyki ESG, tj. ochrony środowiska (E – ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (S – ang. social responsibility) i ładu korporacyjnego (G – ang. corporate governance). Dodatkowo, od 3 września 2019 r. spółka jest notowana w indeksie WIG-ESG, który na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obejmuje firmy przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. KGHM Polska Miedź stale i coraz szerzej inwestuje swoje zyski w nowoczesne technologie, innowacyjne metody produkcji i najlepsze dostępne zasady działania dla dobra firmy i pracowników.
Więcej pieniędzy na innowacje
KGHM Polska Miedź należy do Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych, której celem jest zmiana branży w innowacyjną i szerzej współpracującą z naukowcami. Polską spółkę już dziś charakteryzuje niespotykany wśród innych podmiotów branży surowcowej zintegrowany łańcuch technologiczny. We własnym zakresie KGHM prowadzi poszukiwania i pozyskiwanie złóż, wydobycie, przetwarzanie i dostawy produktu do odbiorców na całym świecie. Wszystko to przy zachowaniu reguł ograniczających możliwy negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Zrównoważony rozwój i budowanie odpowiedzialnego społecznie biznesu to w przypadku KGHM także dziesiątki lat działalności sponsoringowej i dobroczynnej. Wydatki na ten cel mają znaczenie nie tylko dla dobrego postrzegania spółki. To także bardzo istotne wsparcie dla regionu, szczególnie w obszarze sportu, kultury i nauki. 
Cztery kierunki rozwoju
Pod koniec grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza spółki zatwierdziła Strategię KGHM Polska Miedź na lata 2019–2023. Wyodrębniono w niej cztery strategiczne kierunki rozwoju. Pierwszy to elastyczność, obejmująca przede wszystkim zagadnienia związane z przemysłem 4.0, cyfryzacją i elektromobilnością. Drugi to efektywność jako odpowiedź na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0.
Trzecie e to ekologia, uwzględniająca rolę elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, gospodarki obiegu zamkniętego oraz proekologicznej produkcji. Czwartym kierunkiem jest e-przemysł rozumiany jako robotyzacja, cyfryzacja i rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
Realizując te filary, KGHM Polska Miedź zachowuje równowagę pomiędzy rozwojem firmy, a oczekiwaniami akcjonariuszy i pracowników. Dialog z otoczeniem stał się podstawą współdziałania i dobrego sąsiedztwa, a także dalszego rozwoju spółki. Firma nie boi się ambitnych wyzwań i podejmuje prace nad najnowocześniejszymi technologiami, które zmienią sposób wydobycia miedzi. Przedsięwzięcia podejmowane przez KGHM wiążą się z opracowaniem nowych systemów eksploatacji złóż miedzi w warunkach złoża głębokiego oraz efektywnych technologii przerobu rud i produkcji materiałów finalnych. W 2023 r. KGHM Polska Miedź zamierza przeznaczać 1 proc. rocznego przychodu, tzn. około
200 mln zł, na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe. To istotne zwiększenie wydatków na badania i rozwój (B+R), które dziś wynoszą około 40 mln zł rocznie.
(AMC)
Artykuł sponsorowany
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze