Dodatkowe wydatki z oszczędności

numer 2193 - 01.12.2018Gospodarka

BUDŻET Do końca roku rząd przyjmie nowelizację zwiększającą wydatki budżetowe na 2018 r. W projekcie przewidziano realizację blisko 8 mld zł dodatkowych wydatków pochodzących z oszczędności, które występują w trakcie realizacji budżetu.

W projekcie powiększony zostaje fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia o 1,8 mld zł z przeznaczeniem na sfinansowania świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym – ok. 320 mln zł. Rozwiązania zawarte w projekcie umożliwią też przekazanie w 2018 r. środków z budżetu w wysokości 2,1 mld zł dla Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań – projektów inwestycyjnych. Ma to stworzyć dodatkowe możliwości aktywnego oddziaływania na gospodarkę.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych polega m.in. na umożliwieniu udzielenia dotacji celowej z budżetu z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, w roku 2018. Dotacja taka w wysokości 1,1 mld zł pozwoli na przyspieszenie inwestycji związanych z drogami samorządowymizawartość zablokowana

Autor: Paweł Woźniak


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się
reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama