Bruksela pod ostrzałem

UE \ HORRENDALNE PENSJE, KORUPCJA I MARNOTRAWSTWO

Numer 250 - 05.07.2012Świat

Niemcy krytykują nieprzemyślane wydatki brukselskich urzędników. Sekretarze stanu w kilku niemieckich ministerstwach ostro zaatakowali urzędników UE. Jak podał wczoraj niemiecki „Bild”, rząd w Berlinie dysponuje raportem demaskującym unijny proceder marnotrawienia pieniędzy podatników i ma gotowy plan na ograniczenie brukselskich wydatków na poziomie administracji. Niemcy potępiają wygórowane pensje unijnych urzędników, których średnia wysokość wynosi 16–22 tys. euro miesięcznie plus zwrot wszelkich poniesionych kosztów. Początkujący asystent lub sekretarka mogą liczyć na wynagrodzenie w kwocie 4–8 tys. euro miesięcznie. Na dodatek pracownikom unijnych instytucji i urzędów może przysługiwać nawet 85 dni urlopu w roku. Mogą też liczyć na zwrot kosztów podróży, w które udają się z całymi rodzinami. Istotne miejsce w niemieckim raporcie zajmuje wyliczenie raż?cych wypadk?w wydawania pieni?dzy z?unijnego bud?etu na absurdalne projekty. Jak np. zainstalowanie w?domu wdowy po unijnym urz?dniku windy wartej kilkana?cie tysi?cy euro. Urz?dnicy, powo?uj?c si? na przepisy prawa, argumentowali, ?e kobieta cierpi na b?le w?kolanach i?nie mo?e pokona? schod?w do piwnicy, by? przynie?? z?niej butelk? wina. Innym kosztownym projektem jest wprowadzony od 26 czerwca obowi?zek posiadania przez ka?de dziecko w?UE oddzielnego paszportu ze zdj?ciem. Eksperci twierdz?, ?e tak?e w?tym wypadku s? to wyrzucone pieni?dze podatnik?w.
ących wypadków wydawania pieniędzy z unijnego budżetu na absurdalne projekty. Jak np. zainstalowanie w domu wdowy po unijnym urzędniku windy wartej kilkanaście tysięcy euro. Urzędnicy, powołując się na przepisy prawa, argumentowali, że kobieta cierpi na bóle w kolanach i nie może pokonać schodów do piwnicy, by… przynieść z niej butelkę winazawartość zablokowana

Autor: Czesław Makulski


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama