Agora i Soros przejmują Radio Zet

numer 2261 - 22.02.2019Polska

MEDIA Spółka Agora, wydająca m.in. „Gazetę Wyborczą”, oraz konsorcjum SFS Ventures zawarły umowę, na mocy której przejmą 100 proc. udziałów grupy Eurozet, do której należą m.in. Radio Zet i Antyradio. Kwota, którą wyłożą firmy za jedną z największych grup radiowych w naszym kraju, wyniesie 326,75 mln zł. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że właścicielem akcji nabywców Eurozetu jest miliarder George Soros.

Grupa Eurozet jest jedną z największych na rynku radiowym w Polsce. Należą do niej: Radio Zet, Antyradio, Meloradio (do września ub.r. działające pod nazwą Zet Gold) i Chillizet oraz serwisy internetowe, a także spółka Studio Zet produkująca reklamy radiowe i telewizyjne oraz agencja eventowa Eurozet Live.Wydawca „Gazety Wyborczej” nabędzie 40 proc. udziałów w konsorcjum, z kolei SFS Ventures pozostałe 60 proc. Agora podała, że transakcja nabycia jej części udziałów w spółce Eurozet sfinansowana została częściowo ze środków własnych, a w kwocie 75 mln zł z sublimitu kredytowego w rachunku bieżącym.Co ciekawe, w umowie między Agorą i SFS Ventures zapisano, że w okresie zaczynającym się za 12 miesięcy i trwającym do 20 czerwca 2020 r. Agora będzie mogła wezwać wspólnika do sprzedaży jej 60 proc. udziałów w Eurozecie.Ciekawym przedsiębiowstwem jest też partner Agory w tej transakcji. SFS Ventures jest spółką prawa czeskiego, w której jednym z udziałowców jest firma Salvatorska Ventures LCC. Nią natomiast zarządza Media Development Investment Fund (MDIF), który to – według informacji medialnych – jest wspierany przez miliardera George’a Sorosa. Na taką transakcję będzie musiał się zgodzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie mniejszościowego pakietu nie wymagało uzyskania przez Agorę tego typu pozwolenia.O komentarz do całej sytuacji poprosiliśmy Joannę Lichocką zasiadającą w Radzie Mediów Narodowych. – Uważam, że tej transakcji powinny się przyjrzeć Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Agora znacznie powiększa swój stan posiadania. Przypomnę, że ta spółka jest właścicielem kilku innych rozgłośni radiowych. To jest koncentracja bardzo dużego segmentu rynku medialnego w jednym ręku – powiedziała nam Lichocka. – Drugą sprawą jest też powiązanie SFS Ventures z George’em

Sorosem. Wiemy, że ten człowiek ma zapędy takie, aby wymienić ekipę rządzącą w Polsce. Trzeba sobie zadać pytanie, czy ta transakcja nie zagraża bezpieczeństwu państwa – dodała posłanka PiS.

 

 

 

 Autor: Jan Przemyłski