​Stabilny rozwój miedziowego giganta

numer 2279 - 16.03.2019Gospodarka

PRZEMYSŁ Pomimo utrzymującej się niepewności w otoczeniu makroekonomicznym ubiegłoroczne przychody Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA wzrosły o 0,8 proc. w porównaniu do 2017 r., osiągając wartość 20,5 mld zł.

Ubiegły rok był pełen wyzwań. Jednym z nich były skutki awarii pieca w Hucie Głogów jeszcze z 2017 r. Pomimo wyłączenia części mocy produkcja zmalała tylko nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku. Poza tym musieliśmy działać w warunkach niestabilnych cen miedzi, co było konsekwencją m.in. napięć w stosunkach handlowych USA–Chiny – poinformował na konferencji prasowej Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

– Mimo to udało nam się utrzymać dyscyplinę kosztową, ustabilizowaliśmy produkcję, przeprowadziliśmy przegląd naszych aktywów w Polsce i za granicą, podpisaliśmy nowe, długoterminowe umowy z partnerami biznesowymi, rozpoczęliśmy proces redukcji zadłużenia, uruchamiając jednocześnie wiele inicjatyw rozwojowych – dodał Chludziński.

W 2018 r. produkcja miedzi płatnej KGHM kształtowała się na poziomie 634 tys. t, o 3 proc. mniejszym niż w roku 2017. Produkcja srebra w ubiegłym roku wyniosła 1200 t. – Wykonanie produkcji miedzi płatnej w porównaniu do poprzedniego roku jest konsekwencją planowanego postoju remontowego Huty Miedzi Głogów II w 2018 r. Na wielkość produkcji wpływ miała także awaria w Hucie Miedzi Głogów I w 2017 r. – poinformował Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź.

Koncern przeprowadził w ub.r. przegląd aktywów zagranicznych. W jego wyniku zracjonalizowano strategię w obszarze produkcji KGHM International i Sierra Gorda. Chilijska spółka skoncentruje się na programie „usuwania wąskich gardeł”, który zakłada zwiększenie średniorocznych dziennych wolumenów przerobu do poziomu 130, a następnie 140 tys. t przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz poczynieniu niezbędnych inwestycji. Z kolei przychody Grupy DMC uległy podwojeniu względem roku 2017, przekraczając wartość 200 mln dol. Zysk netto całej Grupy Kapitałowej KGHM sięgnął 1,658 mld zł wobec 1,525 mld zł rok wcześniej (wzrost o 8 proc.).

Jak zapowiedział prezes Chludziński, w 2019 r. spółka będzie wdrażała nową strategię na lata 2019–2023. Cele, jakie postawił przed sobą zarząd firmy, są związane ze stałą poprawą rentowności, parametrów finansowych oraz obniżaniem kosztów.

 Autor: Andrzej Ratajczyk