​Sacrum nad profanum

numer 2322 - 09.05.2019Opinie

Uderzenie w Kościół to uderzenie w państwo polskie – co do tego większość Polaków nie ma najmniejszych wątpliwości. Przybierająca na sile profanacja ma na celu wykorzenienie wiary Polaków, co jest z góry skazane na niepowodzenie. Pokazało to trzydzieści lat istnienia „Gazety Wyborczej”, która od samego początku, nie przebierając w środkach, walczyła z Kościołem, starając się zmarginalizować jego znaczenie. To, co teraz obserwujemy, jest w rzeczywistości kolejną już próbą „przecięcia dusz”. Próbował to także robić Janusz Palikot, z miernym wszak skutkiem – po kolejnych atakach okazywało się, że to się po prostu nie uda. Z Kościołem przez dekady walczyli Sowieci, walczyli komuniści, a on trwał niczym skała. To właśnie dzięki wierze zwyciężyliśmy, mimo obrzydliwej, antykościelnej narracji Jerzego Urbana i jemu podobnych. Akcja profanowania kościołów, wizerunku Matki Bożej z góry jest skazana na niepowodzenie. Ci, którzy to robią, stanowią margines, chociaż są bardzo hałaśliwi i starają się być w centrum uwagi. I nie pomogą im media, którym kurs wyznacza profanum. Powód jest oczywisty, wynikający z epilogu Wielkiej Nocy. Warto o tym pamiętać.Autor: Dorota Kania