​Koncepcje banku odpowiedzialnego

numer 2351 - 12.06.2019Gospodarka

W ramach inicjatywy ONZ 28 banków na całym świecie zaproponowało w ubiegłym roku 6 zasad odpowiedzialnej bankowości (ang. responsible banking). Deklarację podpisali także organizatorzy sopockiego Europejskiego Kongresu Finansowego.

Zdaniem Leszka Pawłowicza, koordynatora Kongresu oraz moderatora debaty „Odpowiedzialne finanse i hazard moralny na rynkach finansowych”, temat ten odzwierciedla główny nurt całego Europejskiego Kongresu Finansowego. – W obecnym systemie finansowym nie ma nic ważniejszego niż wiarygodność

– przyznał Pawłowicz. – Żadne twarde regulacje ostrożnościowe, wymogi kapitałowe czy kodeksy dobrych praktyk typu responsible banking nie poprawią sytuacji, jeśli sami nie będziemy do tego podchodzili kreatywnie i z pełną odpowiedzialnością. Tylko to może spowodować wzrost wiarygodności – dodał. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podkreśliła, że podstawowym zadaniem, z którym musi się zmierzyć sektor, jest zmiana mentalności kierownictwa banków w taki sposób, aby motorem ich działania nie była chęć maksymalizacji zysków za wszelką cenę.

Zasady responsible banking

Zasady obejmują następujące kwestie: uspójnienie strategii biznesowej z celami społecznymi wyrażonymi w celach zrównoważonego rozwoju oraz ich odpowiednikami regionalnymi; wzmacnianie pozytywnego i ograniczanie negatywnego wpływu na zarządzanie ryzykiem wynikające z działalności instytucji finansowej; promowanie wśród klientów i konsumentów praktyki zrównoważonego rozwoju; aktywne i odpowiedzialne konsultowanie się oraz współdziałanie z kluczowymi interesariuszami w realizacji celów społecznych; wdrażanie omawianych zasad poprzez efektywne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości; dokonywanie cyklicznych przeglądów indywidualnego i zbiorowego wdrażania tych zasad oraz transparentne i odpowie- dzialne informowanie o pozytywnym i negatywnym wpływie oraz wkładzie w cele społeczne.

– Deklarację podpisało ponad 50 banków – tłumaczył prof. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – Idea wywodzi się z aksjologii współdzielonego bogactwa oraz potrzeby bezpieczeństwa ekologicznego planety Ziemia. Dobrowolny, a zarazem przyrzeczony charakter zasad w programie ONZ jest podkreślony poprzez otwierające je wyrażenie „my, bank, zobowiązujemy się…” – wskazał Szambelańczyk.

Dług międzypokoleniowy

Uczestnicy panelu i debaty zgodnie przyznali, że zasady responsible banking są jedynie powierzchowną zmianą wizerunkową, która zakrywa pokłady znacznie głębszych i poważnych problemów. – Mam wrażenie, że zasady odpowiedzialnej bankowości są zbyt ogólne, a podpisywanie się pod nimi ma na celu zbudowanie dobrego wizerunku sektora bankowego, ale ich wprowadzenie w życie jest niezwykle trudne – stwierdził Jerzy Pruski, p.o. prezes zarządu Idea Bank. Zwrócił uwagę, że najpoważniejsze ryzyko nadużycia stwarza przenoszenie negatywnych konsekwencji własnych zachowań na kogoś innego i odnosi się ono nie tylko do sektora bankowego, ale do każdego podmiotu, którego działanie jest oparte na dźwigni finansowej. Dodał, że najpoważniejszym obecnie problemem globalnej gospodarki jest nadmierne zadłużanie się zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. – Dochodzi tu kwestia modelu międzypokoleniowego. Zbyt wysoki dług oznacza, że kolejne pokolenie będzie spłacało korzyści, które z tego długu czerpie pokolenie bieżące. Z punktu widzenia systemowego jest to najdalej idące ryzyko nadużycia – tłumaczył Pruski.

Podobne stanowisko zajęła reprezentantka rzecznika finansowego, tłumacząc, że ryzyko moralne działalności banków dotyczy obecnie przede wszystkim klientów indywidualnych, którym są oferowane produkty obciążone nadmiernym ryzykiem. Z taką opinią zgodziła się szefowa BGK. – To klient indywidualny jest najbardziej narażony na ryzyko ponoszenia konsekwencji nieetycznych zachowań ze strony banków – powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Przerzucanie ciężaru na banki

Krytyczny wobec inicjatywy ONZ był przedstawiciel organu regulacyjnego Andrzej Reich z Komisji Nadzoru Finansowegozawartość zablokowana

Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama