fot, Tomasz Hamrat/ Gazeta Polska

Silni przywódcy to silna gospodarka

Kongres 590 \ W poszukiwaniu współczesnych liderów

numer 2454 - 10.10.2019Gospodarka

Ten, kto kieruje firmą, nie może być z tyłu. Musi być na przedzie, a ludzie mają za nim nadążać – powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński podczas panelu dyskusyjnego „W Poszukiwaniu współczesnych liderów w czasach wyzwań gospodarczych i technologicznej rewolucji” odbywającego się na Kongresie 590 w Rzeszowie.

Prezes spółki, wskazując na wyzwania, przed jakimi stoją liderzy, i dzieląc się własnymi doświadczeniami w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wspomniał również, że żaden zarząd ani struktury nie mogą zrobić niczego bez ludzi. – Rolą naszego menedżmentu jest jasne zidentyfikowanie tego, na co mamy wpływ, a na co nie mamy – zaznaczył.

Potrzebujemy liderów

Na panel zorganizowany przez KGHM Polska Miedź zostali zaproszeni goście z Polski i zagranicy. – Potrzebujemy liderów, którzy będą nadawać ton temu, co dzieje się w gospodarce, polityce. Potrzebujemy ich w każdym obszarze, także przywódców intelektualnych – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jako jeden z przykładów lidera intelektualnego, bezkompromisowego i niezłomnego w dążeniu do osiągania celów, podał zmarłego niedawno Kornela Morawieckiego.

Kwieciński zaznaczył, że w ciągu ostatnich 4 lat, odkąd partia Prawo i Sprawiedliwoś? wygra?a wybory, uda?o si? prze?o?y? silne przyw?dztwo polityczne na gospodark?, dzi?ki czemu mo?liwe by?o osi?gni?cie wielkich rzeczy. ? Rozwijamy si? 4 razy szybciej ni? strefa euro ? zaznaczy?.  Doda?, ?e mamy najlepsze ? nie tylko w?Europie, lecz tak?e?na ?wiecie ? wska?niki wzrostu gospodarczego. Zdaniem ministra istotnymi elementami, kt?re zapewniaj? nam bezpiecze?stwo i?odporno?? na szoki z?zewn?trz, jest w?asna waluta, a?tak?e silna, zdywersyfikowana gospodarka.

ć wygrała wybory, udało się przełożyć silne przywództwo polityczne na gospodarkę, dzięki czemu możliwe było osiągnięcie wielkich rzeczy. – Rozwijamy się 4 razy szybciej niż strefa euro – zaznaczył.  Dodał, że mamy najlepsze – nie tylko w Europie, lecz także na świecie – wskaźniki wzrostu gospodarczego. Zdaniem ministra istotnymi elementami, które zapewniają nam bezpieczeństwo i odporność na szoki z zewnątrz, jest własna waluta, a także silna, zdywersyfikowana gospodarka.

Polska miejscem przyjaznym przedsiębiorcom

Amerykański kongresmen z Partii Republikańskiej, Tom Reed zwrócił uwagę na inspirującą w jego opinii realizację w Polsce zasad kapitalizmu i wartości takich jak wolność gospodarcza czy przedsiębiorczość. Dodał, że Amerykanie dostrzegają rozwój innowacyjnego ducha w Polsce. Stwierdził też, że Polacy mogą wiele zyskać na rozwoju technologii dzięki pozytywnie rozumianej, radykalnej innowacyjności. Podobnie, współpracownik Donalda Trumpa, były sekretarz bezpieczeństwa narodowego USA i szef kancelarii prezydenta Stanów Zjednoczonych, gen. USA  Army John F. Kelly podkreślił znaczenie rozwoju w obszarze nowych technologii i innowacyjności. Zauważył, że Polska jest miejscem przyjaznym przedsiębiorcom, a dzięki temu przyciągającym inwestycje. Podkreślił, że inwestorzy niechętnie inwestują w krajach, w których narazić się mogą na porażkę.

Minister Kwieciński przypomniał, że Polacy są narodem przedsiębiorczym, a w Polsce jest więcej aktywnych firm niż np. w Niemczech w odniesieniu do wielkości populacji, co jest dostrzegane na świecie.

Analityk USA Thomas

J. Lee zauważył, że szanse rozwoju dają nowe technologie, a także łatwy przepływ kapitału ludzi, własności intelektualnej, stwarzając przy tym nowe wyzwania. – Polska powinna inwestować w sektory, w których tworzy się wartość lub ją przechwytuje – stwierdził.

Rozwój w świecie ciągłych zmian

Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński wskazał na czynniki geopolityczne i ekonomiczne jako źródła niepewności i ciągłych zmian we współczesnym otoczeniu biznesu. Jako główne wyzwania w tym obszarze wymienił brexit, wojny handlowe pomiędzy USA a Chinami, jak też nowe konfiguracje ekonomiczne. Chludziński podał przykład sektora wydobycia i handlu metalami jako ściśle zależnego od otoczenia makroekonomicznego i politycznego. – Nasza cena zupełnie nie zależy od nas – powiedział. Podobną opinię wyraziła Patrycja Klarecka, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen. Jesteśmy

w 100 procentach zależni od tego, co się dzieje na rynkach globalnych – powiedziała. Podkreśliła, że wydarzenia w nawet odległych rejonach świata wpływają na efektywność firmy w sektorze paliwowym.

– Analizujemy otoczenie, szukamy alternatyw, dzięki czemu dajemy sobie z tymi czynnikami radę – stwierdził Marcin Chludziński. Jego zdaniem polski biznes musiał się przyzwyczaić do zmienności, dlatego wykształcił zdolność do adaptacji.

Najważniejsze: ludzie i strategia

Według Patrycji Klareckiej głównym zadaniem lidera, zwłaszcza w firmach działających w dużej niepewności, jest przygotowanie się na przyszłość, aby nie stała się ona zaskoczeniem. W opinii Klareckiej trzeba przede wszystkim optymalizować koszty, gdyż wpływają one na pozycję firmy w przyszłości, ale też warto inwestować w te obszary, w których możliwość uzyskania przewagi w dłuższej perspektywie jest najbardziej prawdopodobna. Podała przykład planowanej inwestycji w Petrochemii, na którą PKN Orlen zamierza przeznaczyć 8 mld zł. Podkreśliła także, że w niepewności liczą się przede wszystkim ludzie i strategia. Strategia ta powinna zostać wypracowana wspólnie, w zespołach. – Lider nie ma obecnie monopolu na wiedzę – powiedziała. Powstaje ona w różnych interdyscyplinarnych zespołach, a lider powinien koordynować pracę tych zespołów i wyznaczać takie kierunki, które pozwolą organizacji sprawnie się rozwijać. Wspomniała o planowanej fuzji PKN Orlen z firmą Lotos jako o sposobie na konkurowanie w skali globalnej, umożliwienie dostępu do zagranicznych rynków.

Minister Jerzy Kwieciński stwierdził, że nadszedł czas na ekspansję zagraniczną polskich firm. Zwłaszcza takich, które zbudowały już w Polsce silną pozycję. Powiedział, że jednym z zadań rządu jest wsparcie w ekspansji zarówno tych firm, jak i firm młodych, technologicznych.

– Chcemy jako rząd wesprzeć ekspansję polskich firm za granicą, to jest nasz priorytet. Chcielibyśmy, aby wizytówką Polski za granicą były dobrze rozwijające się, konkurencyjne firmy – tłumaczył minister.

Nowe technologie

Rozmówcy odnieśli się też do kwestii wykorzystania nowych technologii w spółkach. Zarówno w KGHM, jak i w PKN Orlen wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia techniki, takie jak sztuczna inteligencja czy analiza wielkich zbiorów danych. Marcin Chludziński wskazał dodatkowo drony, które służą w górnictwie m.in. do inspekcji mniej bezpiecznych dla ludzi miejsc pod ziemią. Patrycja Klarecka wymieniła internet rzeczy, inwestycje we własne projekty badawcze, wykorzystanie mediów społecznościowych. Prezes KGHM podkreślił, że technologie służą głównie do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, lecz ich zastosowanie musi przełożyć się również na efektywność finansową firmy.

Pytany o cechy idealnego przywódcy, prezes KGHM zauważył, że jest ich wiele i zależą od branży, ale jako uniwersalne wymienił zrozumienie otoczenia – rzeczywistości, adaptacyjność oraz zdolność angażowania ludzi w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystywali swoje talenty i możliwości. Reed oraz Kelly wspomnieli o umiejętności wyznaczania właściwego kierunku, jasnych celów, uznania wartości ludzi. – Lider musi umieć pociągnąć za sobą ludzi, poprzez własny przykład inspirować ich do działania, musi zrozumieć, że funkcja nie czyni z niego lidera – dodała Klarecka.

(MG)

Artykuł przygotowany przez redakcję we współpracy z KGHM Polska Miedź SAAutor: mg