|grafika PGNiG

​PGNiG odkryło złoże Shrek

Przemysł wydobywczy \ PGNiG Upstream Norway odniosło sukces na Morzu Norweskim

numer 2467 - 25.10.2019Gospodarka

Nowo odkryte złoże ropy naftowej i gazu ziemnego znajduje się na obszarze koncesji PL838 na Morzu Norweskim. Według wstępnych wyliczeń najbardziej prawdopodobne zasoby wydobywalne węglowodorów wynoszą 29 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe).

Zgodnie z zapowiedziami prace wiertnicze na prospekcie Shrek trwały półtora miesiąca. Potwierdziliśmy obecność gazu ziemnego i ropy naftowej w piaskowcach jury dolnej i środkowej. W wykonanych otworach pobraliśmy rdzenie, próbki płynów złożowych i wykonaliśmy szczegółowe pomiary geofizyczne, co pozwoliło nam wstępnie określić wielkość i jakość złoża – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG. – To ogromny sukces naszej norweskiej spółki PGNiG Upstream Norway, która pełni na obszarze tej koncesji funkcję operatora – podkreślił.

Podłączenie złoża zwiększy rentowność

Zasoby Shreka oszacowano na 29 mln boe w kategorii P50, co oznacza, że z prawdopodobieństwem 50 proc. można liczyć na wydobycie przynajmniej takiego wolumenu węglowodorów. Nowo odkryte złoże znajduje się na Morzu Norweskim i sąsiaduje bezpośrednio z koncesjami Skarv i Ærfugl, na których PGNiG już prowadzi wydobycie. Na złożu Skarv działa specjalna pływająca jednostka wydobywczo-magazynująca o tej samej nazwie. Najprawdopodobniej to do niej w przyszłości podłączone zostanie złoże Shrek.

 – Podłączenie w przyszłości nowego złoża do istniejącej tak blisko infrastruktury wydobywczej wpłynie pozytywnie na rentowność całego projektu Skarv, na którym prowadzimy działalność – dodał prezes PGNiG. Zanim jednak dojdzie do rozpoczęcia wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze Shreka, minie kilka lat. Wcześniej konieczne jest opracowanie koncepcji zagospodarowania złoża oraz uzyskanie u norweskich władz odpowiednich zatwierdzeń, a potem wiercenie otworów produkcyjnych i budowa instalacji wydobywczych.

fot. mat. pras.Perspektywy wydobycia

W najbliższych miesiącach dane geologiczno-geofizyczne i złożowe pozyskane ze Shreka zostaną poddane szczegółowym analizom. To one pozwolą dokładnie określić zasoby nowego odkrycia i jego granice oraz umożliwią przygotowanie założeń do zagospodarowania złoża i uruchomienia produkcji.

Dotychczasowe prace przy złożu Shrek były dla PGNiG Upstream Norway pod wieloma względami wyjątkowe. Spółka ma najwięcej udziałów (40 proc.) w koncesji PL838, na której obszarze znajduje się złoże, dzięki czemu pełni tam funkcję operatora. Kieruje pracami wiertniczymi, jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację planu wierceń, pozyskanie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz wykonawców poszczególnych prac wiertniczych i usług wspierających. Będzie również odpowiedzialna za udostępnienie złoża, czyli przygotowanie go do etapu wydobycia, a także za nadzór nad produkcją gazu i ropy.

Dla firmy z Grupy PGNiG było to pierwsze wiercenie na morzu (tzw. offshore) w takiej roli. Wykorzystano w tym celu najnowocześniejszą pływającą platformę wiertniczą

Deepsea Nordkapp firmy

Odfjell. Wiercenie dwóch otworów – głównego i bocznego, które doprowadziły do złoża, zajęło 45 dni. Głębokość wody na obszarze wierceń wyniosła ok. 360 metrów. Na strop skał piaskowcowych natrafiono na głębokości ok. 2 tys. m pod powierzchnią wody.

Pływająca jednostka wydobywczo-magazynująca pracująca na złożu Skarv znajduje się

ok. 5 km od nowo odkrytego złoża. To najprawdopodobniej do niej zostanie

w przyszłości podłączony Shrek. |fot. mat. pras.Pierwszy odwiert

Samo odkrycie również na szczególny charakter. Bardzo rzadko zdarza się, że firma, wiercąc pierwszy otwór w roli operatora, trafia na złoże, jak to miało miejsce w przypadku Shreka. Dzięki nowemu odkryciu zwiększy się wydobycie PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – po 2022 r. produkcja własna gazu ziemnego ma tam sięgnąć poziomu 2,5 mld m sześc. rocznie.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w ponad 

20 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Koncesje przyznawane są co roku przez rząd norweski w ramach tzw. rund koncesyjnych. Udziały w koncesjach nabywane są także w drodze przejęć od innych podmiotów. Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zatwierdziło przed kilkoma dniami nabycie przez PGNiG kolejnego – leżącego na dwóch koncesjach – złoża Duva. Transakcja miała miejsce w lipcu 2019 roku. Tym samym liczba koncesji, w  których udziały ma norweska spółka PGNiG, wzrośnie do 26.

Materiał został przygotowany we współpracy z PGNiG SA

 

#DziękujeMyZaOdwagę