​PKB Polski w tym roku powyżej 4 proc.

numer 2478 - 09.11.2019Gospodarka

PROGNOZY Utrzymanie w tym roku tempa wzrostu PKB powyżej 4 proc. jest bardzo prawdopodobne, co potwierdza najnowsza prognoza Komisji Europejskiej – ocenia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Także Konfederacja Lewiatan uważa, że prognozy KE dla Polski są dobre.

Potwierdzeniem oczekiwań resortu jest najnowsza prognoza Komisji Europejskiej, która zakłada w tym roku realny przyrost PKB Polski na poziomie 4,1 proc., licząc rok do roku. – Podobne oczekiwania przedstawia Bank Światowy, który wskazuje na możliwość wzrostu polskiego PKB rzędu 4,3 proc. – przypomina ministerstwo.

Sonia Buchholtz, ekonomiczny ekspert Konfederacji Lewiatan, zauważa, że według ekspertów KE w Unii Europejskiej trwa spowolnienie gospodarcze. Nie można wykluczyć, że niekorzystne czynniki będą z jeszcze większą mocą ciągnąć europejską gospodarkę w dół. – Na tym dość ponurym tle prognozy dla Polski są dobre – oceniła ekonomistka Lewiatana.

Ewa Sadowska-Cieślak z Towarzystwa Ekonomistów Polskich zwróciła z kolei uwagę, że dynamika obrotów handlowych Polski z zagranicą jest imponująco wysoka. Podkreśliła też, że struktura towarowa obrotów dowodzi, że Polska należy do grupy krajów wysoko uprzemysłowionych. – Statystyka pokazująca wzrost cen w eksporcie świadczy o korzystnych zmianach struktury eksportu w kierunku towarów bardziej przetworzonych – dodała.

(jak, PAP)
Autor: jakreklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama