Rzeczpospolita ludzi dorosłych

Dodano: 23/08/2012 - Numer 291 - 23.08.2012

GEOPOLITYKA \ UWAGI NAD POLITYKĄ POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

To obywatele są suwerenem i ich wola decyduje o tym, co w ich imieniu mogą robić rządzący. Tymczasem Polska może zamienić się w demokrację fasadową. Dzieje się to przy współudziale polskiego rządu i akceptacji polskich wyborców. W filmie „Wiatr ze wschodu” Roberta Enrico oficer NKWD przedstawia premierowi Liechtensteinu porozumienie sowiecko-brytyjsko-amerykańskie o wydaniu w ręce ZSRS białych kozaków. Ich grupa właśnie przekroczyła granicę księstwa i została internowana. Premier czyta dokument i stwierdza: „Brak mi tu jednego podpisu”. „Czyjego?” – dziwi się enkawudzista. „Podpisu księcia Liechtensteinu” – odpowiada premier. „Bez niego to porozumienie nas nie obowiązuje”. To abc każdej polityki. „Nic o nas bez nas” – zasada znana naszym przodkom jako „Nihil novi nisi commune consensu” od
     

12%
pozostało do przeczytania: 88%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze