reklama


Pokonać bezdomność

Wojewoda mazowiecki Dofinansowanie projektów pomocowych

numer 2548 - 04.02.2020

Jeszcze przez najbliższy tydzień organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność na rzecz pomocy bezdomnym mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Oferty należy składać do 11 lutego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Mazowsze to region z największą liczbą bezdomnych w Polsce.Mazowiecki Urząd Wojewódzki przypomina w swoim komunikacie, że głównym celem programu prowadzonego przez MRPiPS jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Proponowane działania powinny uwzględniać wdrażanie nowych metod pracy socjalnej z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej. Oferty można składać w ramach czterech modułów.

Pierwszy moduł dotyczy zapobiegania bezdomności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych. Promowane i preferowane będzie m.in. wspieranie inicjatyw zapewniających osobom zagrożonym bezdomnością dostęp do usług społecznych, w tym do pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej oraz pomocy w znalezieniu pracy. Promowane będzie także inicjowanie działań we współpracy z PKP i z przedstawicielami służb publicznych (np. straży miejskiej, policji i straży pożarnej)zawartość zablokowana

Autor: Jarosław Molga


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się

reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama