Kolejny spadek luki VAT w Polsce

FINANSE \ W walce z oszustami konieczna jest międzynarodowa współpraca

Wstępne szacunki Ministerstwa Finansów mówią, że w 2019 r. Polska zanotuje kolejny spadek luki VAT, tym razem do 12,1 proc. Jeszcze w 2013 r. wynosiła ona aż 25,7 proc. Jak twierdzi resort, żaden inny europejski kraj nie zanotował tak szybkiego spadku. Dalsza walka z oszustwami podatkowymi wymaga jednak większego zaangażowania Unii Europejskiej. Luka VAT mierzona jest procentami brakujących wpływów z tego podatku. Za jej znaczącą część odpowiada szara strefa. W ciągu ostatnich ośmiu lat luka VAT spadła ponad dwukrotnie: w 2012 r. wynosiła 25,6 proc., w 2013 r. zwiększyła się do 25,7 proc., w 2014 r. osiągnęła poziom 24,1 proc., w 2015 r. – 24,2 proc., w 2016 r. – 20,6 proc., w 2017 r. spadła do 15,4 proc., w 2018 r. wyniosła 12,5 proc, by w 2019 r. według wstępnych szacunków spaść do 12,1 proc. Jak zauważają analitycy firmy doradczej EY w raporcie „Szara strefa w Polsce”, najsilniejszy spadek luki odnotowano w latach 2016 i 2017 oraz – w nieco mniejszym stopniu – w 2018 r. i wynikał on przede wszystkim z ograniczenia wyłudzeń podatkowych, a nie z obniżenia szarej strefy. – Zdaje się, że możliwości dalszego ograniczania wyłudzeń podatkowych są niemal wyczerpane, natomiast dalsza redukcja luki wymaga przede wszystkim działań ukierunkowanych na ograniczenie szarej strefy – wskazują eksperci EY. W opinii resortu finansów w celu dalszego ograniczania szarej strefy oraz luki podatkowej potrzeba nie tylko działań krajowych, ale przede wszystkim większego zaangażowania wszystkich państw, w szczególności w obrębie UE. – W ciągu kilku lat znacząco ograniczyliśmy lukę VAT w Polsce, ale stosując jedynie krajowe rozwiązania, powoli dochodzimy do ściany, jeśli chodzi o dalsze uszczelnianie – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że konieczna jest międzynarodowa współpraca, w szczególności w zakresie przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej i ucieczkom do rajów podatkowych. – Najlepiej byłoby, gdyby takie rozwiązania zaproponowała Komisja Europejska, ale szanse na to są niewielkie, ponieważ część państw Wspólnoty to raje podatkowe, które na tym korzystają, a w Unii w przypadku przepisów podatkowych niezbędna jest jednomyślność – ocenił minister. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego państwa należące do UE tracą rocznie ok. 170 mld euro wpływów podatkowych ze względu na raje podatkowe. Na tę gigantyczną kwotę składają się ok. 64 mld euro z wyłudzeń podatku VAT.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze