Farma wiatrowa w byłej kopalni już działa

ENERGIA \ Średnioroczna produkcja z OZE może w Enerdze przekroczyć 500 GWh

Energa, wchodząca w skład Grupy Orlen, uruchomiła na terenach po byłej kopalni węgla brunatnego w Przykonie w województwie wielkopolskim farmę wiatrową o mocy 31 MW. Tym samym łączna moc ze wszystkich zainstalowanych przez firmę wiatraków wzrosła do 242 MW.
Farma wiatrowa w Przykonie jest największym projektem inwestycyjnym w obszarze OZE w Enerdze. Składa się z dziewięciu turbin, każda ma moc 3,45 MW. Wiatraki należą do najwyższych w Polsce, turbiny znajdują się 117 m nad powierzchnią gruntu, a łopaty wirników mają długość 64 m. Roczna produkcja farmy jest szacowana na 75 GWh.
Wraz z farmą zbudowano także niezbędną infrastrukturę, w tym: przyłącza, linie kablowe średniego napięcia o długości ok. 11 km, linie światłowodowe, drogi dojazdowe itp. Dzięki uruchomieniu Przykony moc zainstalowana we wszystkich aktywach wiatrowych spółki wzrosła do 242 MW, a łączna średnia roczna produkcja do 495 GWh. Jak szacuje Energa, przy korzystnych warunkach atmosferycznych w 2021 r. może ona przekroczyć pułap 500 GWh.
Farma w Przykonie już teraz przynosi zyski dzięki zakontraktowaniu sprzedaży energii, pozwalając jednocześnie redukować emisję CO2. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tej inwestycji jest bardzo istotne w obliczu planowanego przez Grupę Orlen projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.
Koncern systematycznie zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w swoich zasobach, posiadając duży, zdywersyfikowany portfel aktywów i długofalowe plany inwestycyjne. – Szacujemy, że na 300 ha, na których powstała farma, można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 150 MW. Jedną z inwestycji, które bierzemy pod uwagę w tej lokalizacji, jest farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 20 MW – powiedział Jacek Goliński, prezes Energi.
W 2019 r. udział odnawialnych źródeł energii w miksie wytwórczym Grupy Energa wyniósł ok. 38 proc. i był o 7 proc. wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Duży udział w tym wyniku miał wzrost produkcji z pięciu farm wiatrowych Energi, które wygenerowały 447 GWh, czyli o 16 proc. więcej energii niż w 2018 r.
Według szacunków Energi inwestycja przyniesie budżetowi gminy Przykona dodatkowe wpływy z podatków w wysokości ok. 740 tys. zł. Koncern energetyczny z Gdańska dodaje, że pełne wykorzystanie potencjału tej lokalizacji podniosłoby roczne wpływy do budżetu gminy do poziomu ok. 4 mln zł rocznie.
 

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Interesuje Cię pakiet wielu subskrypcji? Napisz do nas redakcja@gpcodziennie.pl

W tym numerze