Rynek zużytych olejów będzie uporządkowany

PRAWO \ Nowe rozwiązanie wyeliminuje nieprawidłowości w gospodarce odpadami

numer 2698 - 31.07.2020Gospodarka

Skuteczne wyeliminowanie spalania olejów odpadowych jest szansą na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Dlatego rząd zamierza wprowadzić zmiany w systemie nadzoru nad rynkiem przepracowanych olejów i zreformować system ich zbiórki – zapowiada resort rozwoju.

Mimo przepisów, zgodnie z którymi zużyte oleje powinny być poddawane regeneracji, rocznie spalanych jest ich do 100 tys. ton w nieprzystosowanych do tego instalacjach olejowych, co powoduje emisję wielu silnie toksycznych substancji, mających wielokrotnie bardziej agresywny charakter niż powszechnie stosowane paliwa. W celu ograniczenia tego zjawiska resort rozwoju przygotował nowe regulacje, które wprowadzą zmiany w systemie nadzoru nad rynkiem odpadów i systemie zbiorki zużytych olejów. – Nowe regulacje, prócz zysków ekologicznych i wzrostu świadomości społeczeństwa, przyczynią się do wymiernego ograniczenia paliwowej szarej strefy – powiedziała na konferencji prasowej Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

Nowe regulacje zakładają wprowadzenie motywującego system kaucyjnego. Opłata kaucyjna w niewielkiej wysokości doliczana do ceny sprzedawanego oleju byłaby zwracana nabywcy przy oddaniu takiego przepracowanego oleju do uprawnionych podmiotów, np. w miejscu wymiany oleju lub u sprzedającego. – To rozwiązanie wraz z innymi przepisami uszczelniającymi powinno przyczynić się bezpośrednio do zwiększenia ilości oleju przekazywanego do odzysku – stwierdziła wicepremier Emilewicz.

Projekt nowych rozwiązań, które mają ograniczyć nielegalne spalanie olejów zużytych, przygotował resort rozwoju we współpracy m.in. z Global Compact Network Poland (GCNP). W pracach nad nowelizacją przepisów aktywnie uczestniczyły też Ministerstwo Finansów z Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwo Klimatu. – W ostatnich latach resort klimatu wprowadził nowe, kluczowe rozwiązania prawne nastawione na wyeliminowanie nieprawidłowości w gospodarce odpadami. Wciąż analizujemy jednak sytuację na rynku. Chcemy umożliwić sprawne przekazanie olejów odpadowych podmiotom spełniającym określone kryteria. Dzięki temu nastąpi zwiększenie poziomu odzysku olejów zużytych, a tym samym zostanie zlikwidowane zjawisko niezorganizowanego spalania olejów odpadowych – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.
Autor: Andrzej Ratajczyk

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama