Pożegnanie legendy 303. Dywizjonu

fot.Filip Błażejowski/Gazeta Polska
fot.Filip Błażejowski/Gazeta Polska
POGRZEB \ Wczoraj po południu na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach spoczęła urna z prochami płk. Zdzisława Krasnodębskiego – pierwszego dowódcy legendarnego Dywizjonu 303. Prochy pułkownika wróciły do kraju 34 lata po jego śmierci. Prochy płk. Zdzisława Krasnodębskiego zostały we wtorek przetransportowane do Polski drogą lotniczą z Kanady. Uroczystości pogrzebowe na warszawskich Powązkach poprzedziła msza żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W kolumbarium w kwaterze żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie spoczęły również prochy żony płk. Krasnodębskiego, Wandy. Płk Zdzisław Krasnodębski urodził się w 1904 r., zmarł w Kanadzie w 1980 r. Był weteranem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Walczył m.in. w kampanii polskiej w 1939 r. oraz w obronie Francji w 1940 r. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii w sierpniu obją? dow?dztwo 303. Dywizjonu My?liwskiego, kt?ry zas?yn?? w?czasie bitwy o?Angli?. Ci??ko ranny po zestrzeleniu trafi? do szpitala, a?po zako?czeniu leczenia wyjecha? z?misj? wojskow? do Kanady. Jego ?ona Wanda, ?o?nierz AK i?uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmar?a 8 lat temu r?wnie? w?Kanadzie. 1 listopada 2013?r. z?inicjatywy Krzysztofa Tomczaka, komendanta Stowarzyszenia Weteran?w Armii Polskiej w?Ameryce, prochy pa?stwa Krasnod?bskich zosta?y wydobyte i?sprowadzone do kraju. ł dowództwo 303. Dywizjonu Myśliwskiego, który zasłynął w czasie bitwy o Anglię. Ciężko ranny po zestrzeleniu trafił do szpitala, a po zakończeniu leczenia wyjechał z misją wojskową do Kanady. Jego żona Wanda, żołnierz AK i uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmarła 8 lat temu również w Kanadzie. 1 listopada 2013 r. z inicjatywy Krzysztofa Tomczaka, komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, prochy państwa Krasnodębskich zostały wydobyte i sprowadzone do kraju. 28 kwietnia 2009 r. płk Krasnodębski został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze