fot. Tomasz Adamowicz/Gazeta Polska

Prezes Rzepliński złamie konstytucję

Numer 1323 - 21.01.2016Polska

PRAWO Trybunał Konstytucyjny będzie sędzią we własnej sprawie – rozpozna nowelizację ustawy o TK autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nowa ustawa – która według konstytucji obowiązuje członków Trybunału – wymaga orzekania w 13-osobowym składzie. Mimo to prezes TK Andrzej Rzepliński zdecydował, że jej konstytucyjność zbada 12 sędziów.
W pisemnym uzasadnieniu, jeszcze przed samą rozprawą, stwierdzono, że nowe regulacje dotyczące Trybunału „mogą prowadzić do sytuacji, w której utraciłby on zdolność funkcjonowania”. Dlatego większość członków TK, zanim się dostosuje do nowych przepisów, chce zbadać konstytucyjność nowelizacji na starych zasadach, na podstawie ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej. Zdania odrębne do postanowienia zgłosiło dwoje sędziów: Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski. W grudniu, razem z trójką innych sędziów, zostali wybrani przez obecny Sejm do zasiadania w Trybunale. Jednak mimo tej decyzji prezes Rzepliński z piątki nowych sędziów do orzekania dopuścił jedynie dwóch.
Pod postanowieniem TK podpisali się prezes Andrzej Rzepliński i dziewięciu sędziów wybranych w poprzednich kadencjach Sejmu. Decyzja TK oznacza, że wbrew grudniowej zmianie zasad funkcjonowania Trybunału sędziowie decyzję o zgodności ustawy z Konstytucją RP podejmą ze złamaniem art. 197 ustawy zasadniczej. Zamiast wymaganego 13-osobowego składu w rozprawie weźmie udział 12 sędziów.
Z obecnie urzędujących 15 sędziów prezes Andrzej Rzepliński wykluczył trzech wybranych przez obecny Sejm. Na ten ostatni fakt zwraca uwagę sędzia Pszczółkowski, który w zdaniu odrębnym wskazał, że w składzie TK „znajduje się aktualnie 15 sędziów posiadających zdolność orzekania”.
Konstytucja RP w artykule 195 stwierdza, że „sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji”, która co do sposobu procedowania odsyła bezpośrednio do ustawy o TK. Artykuł 197 brzmi: „Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa”.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o TK, która weszła w życie w grudniu zeszłego roku, za pełny skład orzekających sędziów uznaje się minimum 13 sędziów. Mimo tego zapisu powyższą ustawę zbadać ma prezes Rzepliński razem z 11 obecnymi członkami TK, a więc w niepełnym składzie. Sędzia Przyłębska, która również zgłosiła zdanie odrębne do tej decyzji, „nie podziela stanowiska o możliwości niestosowania w niniejszej sprawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o TK”.

Autor: Samuel Pereira