​Pamięci bohaterskich powstańców żydowskich

numer 1704 - 20.04.2017Polska

ROCZNICA Powstanie w getcie warszawskim zapisało się na kartach historii jako jedno z najtragiczniejszych i najważniejszych wydarzeń kształtujących tożsamość Żydów mieszkających w Polsce. Wczoraj obchodziliśmy 74. rocznicę tego zrywu, którego uczestnicy podjęli rozpaczliwą próbę przeciwstawienia się niemieckiemu okupantowi, często płacąc za to najwyższą cenę.

19 kwietnia 1943 r. rozpoczęła się jedna z najbardziej dramatycznych i nierównych walk o ludzką godność i prawo do życia. Powstanie w getcie warszawskim było próbą przeciwstawienia się ostatniej fazie jego likwidacji, która równoznaczna była z wymordowaniem całej mieszkającej w nim ludności. W trwającej prawie miesiąc, nierównej walce słabo uzbrojeni powstańcy z Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór żołnierzom Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa oraz formacji pomocniczych. W tym samym czasie Niemcy konsekwentnie palili dom za domem. Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców. Według szacunków historyków w październiku 1939 r. przebywało w nim ok. 360 tys. Żydów, natomiast wiosną 1941 r. liczba mieszkańców wynosiła już ok. 460 tys.

Wczorajsze uroczystości w Warszawie, upamiętniające te tragiczne wydarzenia, rozpoczęły się już o godz. 12 przy pomniku Bohaterów Getta. Następnie uczestnicy obchodów przeszli w hołdzie powstańcom szlakiem najważniejszych miejsc getta warszawskiego i złożyli kwiaty w miejscach pamięci. W stolicy i kilku innych miastach od wczorajszego poranka wolontariusze rozdawali również żonkile – symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

 Autor: Jan Przemyłski