Dla państwa, klientów, pracowników

Strategia \ Poczta Polska na drodze rozwoju

numer 1719 - 10.05.2017Gospodarka

Najbliższe lata przyniosą poważne zmiany w strukturze przychodowej Poczty Polskiej. Spółka oczekuje, że realizacja nowej strategii doprowadzi w ciągu pięciu lat do podwojenia przychodów spółki z KEP i pięciokrotnego wzrostu przychodów z działalności logistycznej.Poczta Polska (PP) – jedno z najstarszych przedsiębiorstw w naszym kraju, którego początki sięgają 1558 r. – przez ponad 450 lat miała niepodważalną pozycję. Rewolucja technologiczna, dzięki której główny ciężar komunikacji przejął internet, pokazała jednak, że spółka wyczerpała swoje dotychczasowe źródła rozwoju. Dziś Poczta znalazła się w punkcie zwrotnym, z którego wiodą tylko dwie drogi. Jedna zmierza ku trwałemu wzrostowi, dzięki zaangażowaniu się w budowę świata komunikacji cyfrowej oraz handlu internetowego i transgranicznego; druga polega na zachowaniu status quo. Nie ma wątpliwości, że kontynuowanie dotychczasowych sposobów funkcjonowania to jednak strategia krótkowzroczna.Nowa drogaRemedium ma być realizacja przez zarząd PP założeń nowej koncepcji rozwoju. – Nasza strategia jest wynikiem diagnozy otoczenia biznesowego i sytuacji wewnętrznej. Silna Poczta jest w interesie państwa i wszystkich obywateli. W innych krajach Europy nowoczesne usługi logistyczno-

-pocztowe stają się dziś tak samo ważne, jak choćby sektor paliwowy. Mądre państwo chce mieć własną pocztę, która zapewnia rzetelną obsługę korespondencji, dostarcza usługi cyfrowe, a w czasie potencjalnego ataku cybernetycznego może okazać się jedyną działającą strukturą  –  mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Strategia Grupy Poczty Polskiej na lata 2017–2021 identyfikuje główne bariery i zagrożenia (zarówno wewnątrz organizacji, jak i te rynkowe) i wyznacza kierunki niezbędnej transformacji, dającej szanse na realne wykorzystanie potencjału Grupy. Celem jest zbudowanie Poczty Polskiej jako największego, zaufanego integratora usług komunikacyjnych, paczkowych oraz logistycznych, zapewniającego klientom szeroki dostęp w oparciu o sieć placówek, listonoszy i platformę cyfrową.

Zarząd jako filar realizacji tych planów wskazuje pracowników spółki. Priorytetem stała się więc poprawa warunków ekonomicznych pracy i odbudowa ich zaufania do pracodawcy. To klucz do poprawy jakości usług, wzrostu satysfakcji klienta i w konsekwencji lepszych wyników sprzedażowych. Pozycja PP ma być budowana również w oparciu o realizację zobowiązań wobec państwa i obywateli.Trzy osie wzrostuOperator zamierza rozwijać się w swoistym trójkącie obszarów biznesowych. Pierwszy to rynek paczkowy, który ma imponujący potencjał wzrostu, będący w głównej mierze pochodną dynamicznego rozwoju sektora e-commerce, oraz logistyka pocztowa, domena PP. Potencjał operatora, przy strategicznej współpracy z kluczowymi spółkami skarbu państwa, pozwalają, by Poczta stała się największym polskim operatorem logistycznym z ofertą pełnego łańcucha dostaw, czyli również klasyczną ofertą usług logistycznych.

Drugą osią wzrostu PP ma być szeroko rozumiany rozwój obszaru międzynarodowego. Motorem ma być tzw. cross-border i wykorzystanie korzystnego usytuowania Polski na szlaku handlowym Azja

–Europa. Poczta chce być ważnym elementem budowy w naszym kraju hubu logistycznego dla e-commerce, znajdującego się właśnie na nowym Jedwabnym Szlaku. W tym obszarze szczególnie ważne będą współpraca z partnerami z Chin, ale także z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz partnerstwa z kluczowymi spółkami infrastrukturalnymi skarbu państwa. W efekcie PP ma stać się wiodącym podmiotem rynku e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trzecia oś wzrostu to rozwój obszaru usług na rzecz administracji publicznejzawartość zablokowana

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się


#DziękujeMyZaOdwagę
reklama