Zmiany dla rynku i odbiorców energii

numer 1826 - 14.09.2017Publicystyka

14 sierpnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jakie znaczenie ma ten dokument dla grupy Energa, rynku i odbiorców energii?

Zasadniczą zmianą w nowelizacji jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE – zielonych certyfikatów (w praktyce wiatraki) oraz błękitnych certyfikatów (biogaz rolniczy). Opłata ma wynosić 125 proc. średniej ceny danych certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie więcej niż 300,03 zł/MWh. 

Grupa Energa oszacowała potencjalny wpływ ustawy na wyniki sprzedaży energii elektrycznej w 2018 r. Według wyliczeń nowelizacja pozwoli na zwiększenie rentowności segmentu sprzedaży o ok. 150 mln zł. Szacunek ten obejmuje zarówno koszty i przychody z tytułu pełnienia ustawowego obowiązku sprzedawcy zobowiązanego, jak i zmiany dotyczącej urynkowienia opłaty zastępczej w kontraktach długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.  Takie rynkowe rozwiązanie jest najbardziej społecznie sprawiedliwe i powinno zostać wdrożone znacznie wcześniej.

Uregulowanie zasad konkurencji

Zmiana wysokości opłaty zastępczej nie pogorszy sytuacji zdecydowanej większości producentów, którzy zawarli umowy o nabywaniu tzw. zielonych certyfikatów (umowy CPA – Certificate Purchase Agreements). Zmiana sposobu obliczania opłaty nie wpłynie na sytuację podmiotów, które sprzedają certyfikaty spółce Energa Obrót po cenach rynkowych lub bardzo zbliżonych do rynkowych.  Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w wypadku innych odbiorców. 

W wypadku niewielkiej liczby umów CPA zawartych przez Energa Obrót zmiana rzeczywiście spowoduje spadek ceny, po której świadectwa będą nabywane przez Energa Obrót, ale sprawi to jedynie urynkowienie warunków współpracy z tymi podmiotami. Nie będą one dłużej faworyzowane w stosunku do znacznie większej grupy mniejszych, lokalnych, drobnych inwestorów. Wprowadzenie zmian nie zamyka możliwości renegocjacji umów wytwórcom energii OZE, których interesy mogą być naruszone wskutek nowelizacji.

Stawka opłaty może ulegać zmianie

Dla zdecydowanej większości uczestników rynku OZE zmiana sposobu ustalania wysokości opłaty zastępczej jest całkowicie neutralna. Nowelizacja wyrównuje sytuację setek mniejszych producentów względem dużych podmiotów, którzy ze względu na rodzaj zawartych kontraktów terminowych mieli pozycję uprzywilejowaną, wynikającą w dużej mierze z cen opartych na opłacie zastępczej, niepowiązanej w żaden sposób z realiami rynkowymi. Nowe przepisy pozwalają sprawnie dostosować stawkę jednostkowej opłaty zastępczej do aktualnych uwarunkowań rynku.

Ochrona odbiorców – gospodarstw domowych

Wprowadzenie nowego sposobu ustalania opłaty zastępczej sprawia, że będzie ona powiązana z faktycznymi cenami rynkowymi – średnią ceną rynkową w danym roku. Ustalana w ten sposób wysokość opłaty zastępczej stanowić będzie barierę dla niekontrolowanego wzrostu cen certyfikatówzawartość zablokowana

Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się