​Prosumenci w natarciu

numer 1849 - 11.10.2017GospodarkaENERGETYKA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił BOŚ 40 mln zł, w tym do 12 mln zł na dotacje, z przeznaczeniem na umowy z przyszłymi prosumentami. Bank Ochrony Środowiska rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu „EKOkredyt Prosument II”.

NFOŚiGW zawarł z bankiem dwie umowy na dotacje i pożyczki dotyczące udostępnienia środków prosumentom z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami na przedsięwzięcia w ramach programu System – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Prosument to konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie produktów marki przy jednoczesnej konsumpcji produktu. To osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mająca osobowość prawną. Dofinansowanie może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci będą mogli dokonywać zakupu i montażu mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Kwalifikują się źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp; małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, mikrokogeneracje o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Montowane mikroinstalacje mają służyć istniejącym lub wznoszonym budynkom mieszkalnym.

Oprocentowanie EKOkredytu wynosi 1 proc. w całym okresie kredytowania, który może wynieść do 15 lat. 

Najnowsza edycja EKOkredytu Prosument, skierowana jest do klientów indywidualnych. Większe są natomiast możliwości związane z wyborem instalacji. Obecnie sfinansowanie zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych nie musi być związane z jednoczesnym montażem instalacji elektrycznej, np. paneli fotowoltaicznych.

Wniosek kredytowy wraz z odpowiednimi dokumentami może w imieniu klienta złożyć firma instalatorska. Warunkiem jest posiadanie przez nią pełnomocnictwa z podpisem klienta potwierdzonym notarialnie. Klient może także udzielić instalatorowi stosownego pełnomocnictwa bezpośrednio w placówce Banku Ochrony Środowiska.

Jak zaznaczają NFOŚiGW i BOŚ, warunkiem otrzymania kredytu z dotacją są dbałość o nieprzewymiarowanie instalacji, która powinna być prawidłowo dopasowana do potrzeb odbiorcy. Autor: Karol Lausz