Energia przyszłości

numer 1893 - 04.12.2017Gospodarka

O kluczowych kwestiach dotyczących polityki energetycznej Polski rozmawiano podczas debaty „Długofalowa polityka energetyczna Polski a zmiany w spółkach energetycznych”, zorganizowanej 29 listopada w Warszawie przez redakcję „Gazety Polskiej Codziennej” z udziałem Andrzeja Piotrowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii.

Wśród zaproszonych gości byli także: Paweł Musiałek, ekspert ds. energetyki Klubu Jagiellońskiego; Daniel Obajtek, prezes Energa SA; i dr Piotr Paszko, ekspert Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. 

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski potwierdził potrzebę uaktualnienia projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”: – Dzisiejsza energetyka to już nie to, co było 20 lat temu. Uaktualnianie oznacza reagowanie na czynniki pojawiające się w otaczającym nas świecie. Zdaniem wiceministra najważniejsze jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom bezpieczeństwa energetycznego. Wskazał także na współpracę małych przedsiębiorców i możliwość łączenia się w klastry energii. 

Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego zwrócił uwagę na kwestię termomodernizacji. – To olbrzymi potencjał, który wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla, obniżenie zużycia energii i walkę ze smogiem. Tyle że do tego potrzebne są olbrzymie pieniądze. Można się starać je pozyskać z funduszy europejskich – zaznaczył. 

W czasie debaty zostało poruszone także zagadnienie bezpieczeństwa dostaw zaopatrzenia w energię. Prezes Energa SA Daniel Obajtek zapowiedział przeznaczenie 1,3 mld zł na modernizację sieci i procesy innowacyjne. Z kolei dr Piotr Paszko zwrócił uwagę na kwestię zmian w konsumpcji energii. – Warto wdrażać mechanizmy zarządzania popytem, co w praktyce oznacza zdolność odbiorców do zredukowania swojego zapotrzebowania na energię – mówił Paszko. Prowadząca debatę Agnieszka Łakoma z Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych podkreśliła natomiast, że wyniki spółek skarbu państwa w sektorze energetycznym są na plusie i zadała pytanie o plany na następne lata. – Sektor energetyczny, na który składają się cztery wielkie spółki, wymaga miliardowych inwestycji i uszczelnienia upływu środków. Sukces w energetyce zależy więc w dużym stopniu od tego, jak będzie wyglądał ład korporacyjny spółek – powiedział Obajtek, dla którego ważne jest uporządkowanie struktury zarządzania i odpowiedzialność za zarządzanie spółką.

– Mamy przed sobą wiele nowych wyzwań. Oprócz kwestii reorganizacji spółek pojawia się sprawa rozwoju nowych technologii, a także synergii sektora energetycznego z sektorem telekomunikacyjnym. Smart cities nie stworzą się same. Widząc, że mamy w tej dziedzinie ogromny potencjał wzrostu, musimy myśleć nad nowymi źródłami energii – mówił na zakończenie debaty wiceminister Andrzej Piotrowski. 

– Oceniam, że w przyszłości nastąpi renesans energetyki jądrowej, innej niż znana dotychczas, jako stabilnego źródła energii i zarazem bardzo bezpiecznego, więc musimy się odnaleźć w tej rzeczywistości. To jest perspektywa, której nie da się wprost zapisać w „Polityce energetycznej Polski”, ale pewne elementy takiego właśnie myślenia tam z pewnością się znajdą. Zresztą one po części zostały zawarte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju –  zaznaczył na koniec wiceminister Piotrowski.

(MED)