​Jest Konstytucja Biznesu

numer 1881 - 20.11.2017Gospodarka

Sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne rozwiązania przyjęła 14 listopada br. Rada Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu.

Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu (np. pakiet „100 zmian Dla Firm”). Centralnym aktem prawa gospodarczego będzie Prawo przedsiębiorców, które zastąpi już „wysłużoną” i zdecydowanie nie nadążającą za współczesnymi realiami gospodarczymi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

W pakiecie Konstytucji Biznesu zostało przyjętych pięć ustaw, obok najważniejszej – Prawo przedsiębiorców, są:

·         Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,

·         ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

·         ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

·         ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Ustawa wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem. Zasady te będą też wytycznymi dla administracji, wskazującymi jak urzędnicy mają postępować w sprawach przedsiębiorców. Kluczowy dla przedsiębiorców jest zapis, który mówi „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, podobnie domniemanie uczciwości przedsiębiorcy  czy przyjazna interpretacja przepisów (wątpliwości w konkretnej sprawie będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy).

Osoby rozpoczynające przygodę z biznesem nie będą musiały płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy, a przez kolejne dwa lata, tak jak obecnie, pozostaną one obniżone (tzw. mały ZUS). Nie będzie też konieczności rejestrowania działalności jeżeli przychody w każdym miesiącu nie przekroczą 50% płacy minimalnej.

Ponadto zniesione zostało ograniczenie czasu zawieszania działalności. W myśl nowych przepisów zawieszenia będzie można dowolnie wydłużyć. Poza tym uporządkowany został katalog form reglamentacji działalności gospodarczej - zostały trzy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej.

Prof. dr hab. Marek Szydło z Uniwersytetu Wrocławskiego, który był członkiem zespołu pracującego nad Konstytucję Biznesu mówi: Pakiet 5 ustaw nazywany Konstytucją Biznesu jest najważniejszą, najbardziej kompleksową i najbardziej proprzedsiębiorczą ze zmian legislacyjnych wprowadzanych w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ustanawiane w Konstytucji Biznesu rozwiązania prawne w istotny sposób ułatwiają i liberalizują proces podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zwłaszcza przez nowych, drobnych i małych przedsiębiorców, a jednocześnie ustanawiają konkretne instrumenty zwiększające pewność i bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców, czyli wartości, które w procesach inwestycyjnych przedsiębiorców są absolutnie kluczowe; służą temu m. in. objaśnienia prawne, interpretacje indywidualne oraz tzw. utrwalona praktyka interpretacyjna.

 

Konstytucja Biznesu znowelizuje ponadto 182 ustawy odrębne dotyczące działalności gospodarczej, zapewniając w ten sposób – w swoim założeniu – niezbędną spójność i kompatybilność przepisów prawnych obowiązujących przedsiębiorców. Konstytucja Biznesu nie kończy procesu reformowania polskiego prawa gospodarczego. Wkrótce polski rząd przedstawi dalsze kluczowe zmiany prawne, m. in. w prawie spółek, w prawie zamówień publicznych oraz kolejny pakiet deregulacyjny.Artykuł powstał we współpracy z PARP

 

Hanna MillerAutor: Hanna Miller