​Elektrownia w Dębem do remontu

numer 1922 - 11.01.2018Gospodarka

ENERGETYKA Spółki skarbu państwa wciąż inwestują w energetykę wodną. PGE Energia Odnawialna zamierza zmodernizować działającą od 55 lat Elektrownię Wodną Dębe na Narwi. Podczas remontu ruch drogowy na tamie nie zostanie wstrzymany.

W drugiej połowie 2018 r. planowane jest rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Elektrowni Wodnej Dębe na rzece Narew w pobliżu Warszawy – informuje PGE Energia Odnawialna. Elektrownia w Dębem pracuje od 1963 r. Zbudowano ją przy stopniu wodnym obejmującym 230-metrową zaporę i przeprawę komunikacyjną na rzece Narew w odległości 30 km od stolicy.

Budynek elektrowni stanowi element budowli piętrzącej wodę. Jego część podziemna składa się z dwóch bloków żelbetowych. W każdym z nich zamontowano dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana o mocy 6,25 MVA każdy. W części nadziemnej znajdują się: hala maszyn z pomieszczeniami technologicznymi, nastawnią, rozdzielnią napięcia oraz halą montażową.

Jak informuje PGE EO, modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe obejmować będzie wymianę wyposażenia technologicznego, w tym hydrozespołów wraz z układami sterowania i automatyki, a także instalacji elektrycznej oraz odwodnienia. Prace mają potrwać do końca 2022 r. Po ich zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17 proc. do poziomu ok. 120 GWh/rok.

PGE EO podkreśla, że realizacja inwestycji daje gwarancję bezawaryjnej pracy elektrowni przez kolejne 40 lat, zapewniając najwyższą dyspozycyjność i niezawodność pracy, poprawę ergonomii obsługi oraz radykalne zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

Co ważne, ruch drogowy nie zostanie wstrzymany. Nie będzie żadnych utrudnień. – Prace poprowadzone zostaną tak, by kierowcy korzystający z objazdu, jak i okoliczni mieszkańcy nie odczuli w jakikolwiek sposób skutków prac remontowych – zapewnia Maciej Gelberg z biura komunikacji PGE Energia Odnawialna. Dotyczy to również szlaku wodnego Warszawa–Zalew Zegrzyński–Bug–Narew.

Elektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym pięcioma liniami o napięciu 110 kV poprzez dwa transformatory blokowe o mocy 16 MVA każdy, a jej moc zainstalowana wynosi 20 MW, osiągana przy spadzie 5,7 m i przełyku instalowanym turbin 428 m sześc./s. 

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Autor: Karol Lausz