Rodzina przede wszystkim

SPOŁECZEŃSTWO \ Wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, szerszy dostęp do żłobków, większe wsparcie dla osób starszych – to jedne z najważniejszych planów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2018 r. – Czeka nas wiele pracy, ale działania na rzecz polskich rodzin przynoszą nam mnóstwo satysfakcji – mówi nam minister Elżbieta Rafalska.
Jak wynika z sondaży, rośnie odsetek Polaków zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (w grudniu 57 proc. badanych). Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapewnia, że resort nieustannie pracuje nad tworzeniem „jak najbardziej przyjaznych rodzinom warunków do życia”. – Do podstawowego instrumentu polityki rodzinnej, jakim jest program Rodzina 500+, dołączają kolejne. Program „Za życiem” obejmuje wsparciem rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci – mówi „Codziennej” minister Rafalska.
Podkreśla też, że odnotowano wyraźny spadek ubóstwa i poprawę sytuacji na rynku pracy. – Mamy o wiele mniej bezrobotnych, stopa bezrobocia na koniec grudnia ub.r. wyniosła 6,6 proc. Co ważne, rośnie współczynnik aktywności zawodowej i przybywa wiele nowych miejsc pracy. Dzięki temu wśród polskich rodzin wzrasta poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, które pozwala im optymistycznie patrzeć w przyszłość – wskazuje szefowa resortu.
– W tym roku skoncentrujemy się na działaniach na rzecz rodzin, osób niepełnosprawnych i seniorów. Mam na myśli w szczególności rozwój sieci instytucji i miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dzięki aż trzykrotnemu zwiększeniu nakładów na ten cel, do poziomu 450 mln zł. Dużo uwagi poświęcimy również wsparciu rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Rodziny te otrzymają kompleksową pomoc w ramach programu „Za życiem”. Większym wsparciem obejmiemy też osoby starsze – zapewnia minister Elżbieta Rafalska. To m.in. aktywizacja dzięki programowi Senior+, ale też zapewnienie samotnym seniorom z małych miejscowości usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) w ramach nowego programu Opieka 75+.
– Ten rok przynosi też zmiany na rynku pracy. Wzrosła płaca minimalna oraz wprowadzona przez rząd PiS‑u minimalna stawka godzinowa. Przedsiębiorcy jednym przelewem mogą opłacić wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne dzięki e-składce – wylicza minister. – Czeka nas wiele pracy, ale działania na rzecz polskich rodzin przynoszą nam mnóstwo satysfakcji – dodaje.


     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze