Prezydent podpisał specustawę mieszkaniową

BUDOWNICTWO \ Określenie standardów inwestycji mieszkaniowych, takich jak wysokość zabudowy czy szerokość dróg, oraz skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku – to główne cele specustawy mieszkaniowej, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.
Najważniejszą zmianą, którą niesie ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, jest skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku. Wprowadza ona także standardy urbanistyczne. Inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a minimalna szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 m.
Przystanki komunikacji miejskiej muszą się znajdować w odległości 1 km od budowanych mieszkań, jednak w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców muszą być bliżej – do 500 m. Szkoły i przedszkola powinny być budowane w odległości 3 km, a w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 1,5 km. Ponadto inwestycja musi być realizowana na terenie zapewniającym dostęp do terenów rekreacyjnych – w takich samych odległościach jak szkoły i przedszkola.
Zgodnie z nowymi przepisami w miastach do 100 tys. mieszkańców budynki mogą mieć maksymalnie cztery kondygnacje, a w większych – 14 kondygnacji. Jeśli w promieniu 500 m znajdują się już inwestycje mieszkaniowe o większej liczbie kondygnacji, to inwestycja powstająca na podstawie przepisów specustawy może mieć tyle pięter ile sąsiadująca z nią, istniejąca już zabudowa. Specustawa zakłada możliwość zagospodarowania gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę w budownictwie mieszkaniowym, np. ziem rolnych w administracyjnych granicach miast, a także terenów pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.
Aby wybudować obiekty mieszkalne w ramach specustawy, inwestor będzie musiał przedstawić w gminie koncepcję urbanistyczną planowanej inwestycji. Na opinię poczeka do 60 dni. Do konsultacji będą zapraszani mieszkańcy – będą mogli oni zgłaszać swoje potrzeby i uwagi przez 21 dni.
Nowe przepisy wykluczają inwestowanie na terenach podlegających ochronie.
Sejm do ustawy wprowadził kilka poprawek o charakterze legislacyjnym oraz poprawkę przyśpieszającą wejście w życie przepisu dot. najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.
Paweł Woźniak, PAP
 
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze