Pacjent bez prawa wyboru

ZDROWIE \ Od 1 sierpnia obowiązuje nowe zarządzenie, określające warunki zawierania przez szpitale umów na zakup leków refundowanych w ramach programów lekowych.
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami leki na raka piersi w formie podskórnej objęte były finansowaniem ze środków publicznych w ramach wspólnej grupy limitowej z lekami podawanymi w formie dożylnej. Zmiany preferujące stosowanie formy dożylnej leku nie znajdują – zdaniem specjalistów – uzasadnienia i pozostają w sprzeczności z regulacjami wynikającymi z ustawy o refundacji, ale co najważniejsze, wprowadzają ogromne ograniczenie dla pacjentek.
– Nie po to walczyłyśmy tyle lat o udostępnienie leczenia podskórnego i poprawę jakości życia pacjentek z rakiem piersi, by teraz przez zarządzenie NFZ wszystko stracić. Ruch, który zamierza wykonać Fundusz, jest nie do przyjęcia, to tak, jakbyśmy cofali opiekę i leczenie kobiet z rakiem piersi o dekadę – mówi Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki Ruch Społeczny.
Swoje wątpliwości w ramach konsultacji społecznych wyrazili również liczni eksperci. W ich ocenie oferowaniem premii finansowych na pokrycie świadczeń powiązanych z programami lekowymi, pod warunkiem dokonania zakupu wybranej substancji czynnej, Fundusz faworyzuje zakupy części wybranych substancji i premiuje poszczególne produkty spośród wyrobów zaspokajających te same potrzeby terapeutyczne, jednocześnie wzajemnie ze sobą konkurujących. Wskazują oni też, że nowe zapisy doprowadzą do tego, że ani lekarz, ani pacjent nie będą mieli wpływu na wybór leku stosowanego w terapii w szpitalu.

 
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze