Inicjatywa giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych impulsem rozwojowym dla sektora rolno-spożywczego w Polsce i szansą na zwiększenie jego konkurencyjności na globalnych rynkach.