Jak zadbać o swoje pieniądze?

Rosnące ceny i koszty utrzymania stały się w ostatnim czasie ogromnym wyzwaniem dla polskich rodzin. W tych ciężkich czasach warto szczególnie troskli-wie zadbać o swoje pieniądze. Ułatwia to PKO Bank Polski, oferując szeroki wachlarz produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych.

Paweł Woźniak

Oszczędzania, jak prawie wszystkiego w życiu, trzeba się nauczyć. Eksperci twierdzą jednak, że każdego na to stać. To ważne, bo każdy powinien mieć oszczędności na nieprze-widziane wydatki: w razie utraty pracy, problemów w życiu osobistym czy choroby. Aby skutecznie oszczędzać, trzeba jednak być regularnym i zmotywowanym oraz konse-kwentnie dążyć do celu, jakim jest odkładanie części swoich dochodów.

No właśnie, aby oszczędzać pieniądze, należy wydawać mniej, niż udaje się zarobić. Systematyczne odkładanie części zarobionych pieniędzy z czasem zmieni się w pokaźną kwotę. Warto też postawić na odpowiedni produkt finansowy, który naszym oszczędnościom może dać dodatkową moc. Zamiast odkładać do przysłowiowej skarpety lub świnki-skarbonki, warto postawić na nowoczesne, wygodne i bezpieczne rozwiązania, które w dodatku sprawią, że pieniądze będą się pomnażać. To najlepszy sposób na oszczędzanie!

W mądrym oszczędzaniu polskie rodziny wspiera PKO Bank Polski, który stale udoskonala swoją ofertę, dostosowując ją do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Nowymi propo-zycjami dla rodzin oferowanymi przez największy polski bank detaliczny są m.in.: PKO Konto za Zero Rodzina 500+, promocyjne oprocentowanie środków gromadzonych na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym, atrakcyjne lokaty bankowe czy nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny.

Konto, które ma to, czego Ci trzeba

W ramach aktualnej oferty klient PKO Banku Polskiego, który otworzy PKO Konto za Zero, otrzymuje bardzo atrakcyjne warunki, m.in. 0 zł za prowadzenie rachunku, nawet jeśli na konto nie są zapewnione systematyczne wpływy środków. Jeśli jednak wynagrodzenie wpływa na PKO Konto za Zero, można wiele zyskać – np. dodatkową gotówkę na koncie w ramach pożyczki gotówkowej nawet w 30 sekund od akceptacji umowy.

Brak opłat dotyczy też karty debetowej, jeśli wykona się w miesięcznym okresie rozliczeniowym karty pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub blikiem. Klienci banku nie będą też ponosić kosztów za wypłaty z bankomatów PKO Banku Polskiego, a także za wypłaty z obcych bankomatów za pomocą blika. To jednak nie wszystko. W ramach konta klient otrzymuje do 1 tys. zł dodatkowej gotówki bez odsetek przez 30 dni. Płaci się jedynie 5 zł raz w miesiącu, w którym skorzysta się z limitu. Wniosek o debet na PKO Koncie za Zero można złożyć podczas otwierania konta albo w innym dowolnym momencie w serwisie internetowym iPKO lub aplikacji mobilnej IKO. Wykonaj 1 tys. zł debetu można otrzymać, jeśli na konto systematycznie wpływa np. wynagrodzenie, stypendium, emerytura lub renta. Dodatkowo przez pierwsze 30 dni nie płaci się odsetek od de-betu.

Największy polski bank detaliczny promuje także rodzinne oszczędzanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym. Od 1 lipca PKO Bank Polski wprowadził promocyjne oprocentowanie tego konta, które wynosi do 6 proc. w skali roku. Oprocentowanie salda do 10 tys. zł wynosi 4 proc. Dodatkowe 2 proc. klient zyskuje za systematyczne oszczędzanie – warunkiem są wpłaty w przedziale pomiędzy 20 zł a 1 tys. zł i brak wypłat przez kolejne 3 miesiące. Pierwsze Konto Oszczędnościowe może być otwarte dla dzieci do 18. roku życia, a warunkiem jest posiadanie lub otwarcie PKO Konta Dziecka lub PKO Konta Pierwszego. Rodzice mogą założyć konto już od pierwszego dnia życia dziecka.

Od 1 lipca bank podwyższył również oprocentowanie na rachunku PKO Konto Dziecka do 3 proc., jeśli na koncie jest nie więcej niż 2,5 tys. zł, oraz do 1 proc. dla salda powyżej tej kwoty. Konto jest bezpłatne i przeznaczone dla dzieci do 12. roku życia.

W PKO Banku Polskim właśnie trwa promocja. Przy zakładaniu PKO Konto Dziecka i zamówieniu karty PKO Junior można otrzymać w promocji kod o wartości 100 zł do wykorzystania na Allegro. Warto się pospieszyć, promocja trwa do 30 września 2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli 700 nagród.

Depozyty, czyli oszczędzanie zaawansowane

W ostatnim czasie PKO Bank Polski wprowadza też atrakcyjne dla klientów zmiany w ofercie depozytowej. Od 8 lipca w banku można założyć lokatę progresywną na 18 miesięcy, której oprocentowanie rośnie co 6 miesięcy od 3 proc., przez 6 proc., do 9 proc. Bank podwyższył też oprocentowanie lokat z aktualnej oferty. – Dbamy o atrakcyjność naszej oferty depozyto-wej, szczególnie w zmieniających się warunkach rynkowych. Odpowiednio, na bieżąco do tych zmian modyfikujemy parametry lokat i poszerzamy ich ofertę. Z pewnością najnowsze zmiany zostaną docenione przez klientów i spotkają się z ich zainteresowaniem. Już teraz obserwujemy duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty. Bank na bie-żąco analizuje sytuację na rynku oszczędności i będzie systematycznie dostosowywał ofertę do zachodzących zmian – zapewnia Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwesty-cyjnych w PKO Banku Polskim.

Nowościami w ofercie banku są także: lokata na nowe środki dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej (na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 6,5 proc. w skali roku, która zastąpiła dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy) oraz lokata na nowe środki, na 6 miesięcy, nieodnawialna, oprocentowana 6 proc. w skali roku (zastępująca dotychczasowe lokaty na 3 i 12 miesięcy). W nowej ofercie banku dokonano też zmiany okresu umownego lokaty mobilnej z 1- na 3-miesięczną. Jest to lokata nieodnawialna, oprocentowana 6 proc. w skali roku, przy limicie wpłaty 50 tys. zł (klient może posiadać w jednym czasie tylko jedną taką lokatę).

W ofercie PKO Banku Polskiego dostępna jest też Lokata 60+, oprocentowana stawką 6 proc. w stosunku rocznym. Produkt jest adresowany do osób powyżej 60. roku życia. Jeżeli lokata jest otwierana w powiązaniu z rachunkiem wspólnym, warunek muszą spełniać wszyscy posiadacze. Na tę lokatę można wpłacić od 1 tys. do 50 tys. zł. W przypadku rachunków wspólnych limit jednej lokaty obejmuje łącznie wszystkich współposiadaczy rachunku. Można mieć tylko jedną aktywną lokatę, a jeżeli wypłaci się pieniądze przed końcem umowy, otrzyma się kapitał bez odsetek. Nie można wypłacać i dopłacać pieniędzy do otwartej lokaty.

Oszczędzanie może stać się inwestowaniem

Dla wielu osób oszczędzanie pieniędzy często zmienia się w ich inwestowanie. Pierwszym krokiem do takiej zmiany może być nowy produkt w ofercie PKO Banku Polskiego, który łączy w sobie cechy lokaty i funduszu. Chodzi o nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny Autolokacja III. Opiera się on na 6-miesięcznej lokacie oprocentowanej 7 proc. w skali roku, z której środki są w cyklach miesięcznych stopniowo przenoszone do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. Produkt ten spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów – po miesiącu od uruchomienia sprzedaży zdobył sporą grupę zwolenników, którzy ulokowali w nim w sumie 266 mln zł. To pokazuje, że polscy klienci banków stają się dojrzalsi jako konsumenci usług finansowych i sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie lokowania oszczędności.

Autolokacja III daje szansę na większy zysk z inwestycji dzięki rozłożonemu w czasie, stopniowemu przesuwaniu środków z lokaty do subfunduszu o większym potencjale zysku. Po przystąpie-niu do programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z 6-miesięcznej lokaty do wybranego subfunduszu. – Autolokacja III opiera się, podobnie jak w poprzednich edycjach programu, na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie – tym razem 6-miesięcznej ze stawką 7 proc. w skali roku – wyjaśnia dyrektor Rafał Madej. – Minimalna wymagana kwota wpłaty do programu to 10 tys. zł. W trakcie 6 miesięcy trwania lokaty środki z niej są cyklicznie, co miesiąc konwertowane do wybranego subfunduszu, co pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Autolokacja to również wygoda inwestowania – klient nie musi pamiętać o comiesięcznym przenoszeniu części środków z lokaty do wybranego subfunduszu – dodaje Madej.

Wybór funduszu należy do klienta

Zasady działania programu Autolokacja III nie są skomplikowane. W dniu otwarcia programu 1/7 wpłaconej kwoty jest przelewana do funduszu, a za pozostałe 6/7 zakładana jest lo-kata. Przez kolejne 6 miesięcy, raz w miesiącu, następuje przelew pieniędzy (kolejnej 1/7 części wpłaconej kwoty) z lokaty do wybranego przez klienta funduszu. Po 6 miesiącach pie-niądze są w całości w wybranym funduszu, lokata jest zamykana, a naliczone dla niej odsetki są przelewane na konto klienta.

W ramach Autolokacji III inwestorzy mogą wybrać jeden z ośmiu subfunduszy, przy czym ważne jest, by pamiętać o dostosowaniu tego wyboru do indywidualnie akceptowanego pozio-mu ryzyka i możliwości finansowych. Dlatego dla wielu osób wyborem podstawowym do stopniowego przenoszenia środków z lokaty będą prawdopodobnie subfundusze dłużne. Argu-mentem może być znacznie wyższa rentowność papierów w portfelu niż ta, którą rynek oferował jeszcze np. rok czy pół roku wcześniej. Widmo spowolnienia gospodarczego paradoksal-nie pomaga np. funduszom obligacji skarbowych, choć cały czas trzeba mieć świadomość, iż żyjemy w czasie bezprecedensowej niepewności, zwłaszcza tej geopolitycznej.

Jeśli oszczędzać i inwestować, to tylko z bezpieczną i sprawdzoną instytucją

Autolokacja III jest przeznaczona dla klientów rozpoczynających przygodę z inwestycjami w fundusze, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu, a także poszukują różnorodnych, go-towych rozwiązań oszczędnościowo-inwestycyjnych. Program umożliwia skorzystanie z mechanizmu uśredniania ceny nabycia jednostek uczestnictwa funduszy poprzez stopniowe przeno-szenie środków z lokaty do wybranego subfunduszu spośród 8 wchodzących w skład PKO Parasolowy – fio. Autolokacja III jest dostępna w placówkach banku, w aplikacji mobilnej IKO i serwisie transakcyjnym iPKO. Każdy, kto ma konto w PKO Banku Polskim i korzysta z iPKO, może po zalogowaniu do serwisu kliknąć w zakładkę "Oferta" i przejść do działu "Inwestowanie i oszczędzanie", tam wybrać "Autolokacja III" i po kliknięciu w pole "Otwórz" w zakładce "Emerytura i Inne" kupić program inwestycyjny.

Autolokacja III jest produktem oszczędnościowo-inwestycyjnym, który poszerza ofertę lokowania oszczędności w PKO Banku Polskim o nowatorskie rozwiązania pozwalające klien-tom na skorzystanie z różnych form pomnażania środków. To także dowód na to, że bank reaguje na potrzeby klientów. Warto wspomnieć, że program inwestycyjny Autolokacja nie

jest czymś zupełnie nowym dla klientów PKO Banku Polskiego. Bank w minionych latach (w 2016 r. i 2018 r.) oferował już dwukrotnie tego typu program umożliwiający stopniowe przenoszenie środków ze standardowej lokaty terminowej do wybranego funduszu inwestycyjnego.

Konkurencyjna i zróżnicowana oferta PKO Banku Polskiego skierowana do polskich rodzin pozwoli zadbać o domowe finanse w niepewnych czasach, powiększyć rodzinne oszczędności, ale też może pomóc w zabezpieczeniu finansowej przyszłości zarówno dzieci, jak i osób starszych.

Warto przypomnieć, że za prezentowaną powyżej ofertą stoi PKO Bank Polski, niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego z wartością aktywów na poziomie 422 mld zł. W I kwartale 2022 r. bank wypracował 1,4 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,3 mln klientów, osiągając najwyższe udziały w segmencie depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, z której aktywnie korzysta 6,4 mln klientów, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Spółka wzmacnia też swoją obecność zagraniczną za pośrednictwem oddziałów korporacyjnych działających w Niemczech, w Czechach i na Słowacji.

 Partner dodatku PKO BP