Powołanie wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A

numer 2187 - 24.11.2018GospodarkaWarszawa, 23 listopada 2018 r.

Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała 23 listopada Magdalenę Zmitrowicz w skład Zarządu na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła jej pełnienie funkcji Wiceprezes Zarządu Banku.

Magdalena Zmitrowicz dołączyła do Banku Pekao S.A. w tym roku i pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego.

- Bardzo się cieszę, że Rada Nadzorcza powierzyła nowe obowiązki osobie, która ma ogromne doświadczenie i sukcesy w bankowości, przez wiele lat pełniła funkcje menedżerskie i odpowiadała za kontakt z klientami biznesowymi - powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. – Ta nominacja to kolejna, po jednomyślnym powołaniu Zarządu na nową kadencję kilka dni temu, oznaka zaufania do naszych działań.

- To dla mnie zaszczyt przyjąć to wyzwanie, pracować dla Banku Pekao SA i jego klientów – powiedziała Magdalena Zmitrowicz. 

Przed podjęciem pracy w Banku Pekao S.A. Magdalena Zmitrowicz związana była z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a także pracowała w europejskich strukturach Citigroup. W latach 1999-2018 pełniła m.in. funkcje Dyrektora ds. Bankowości Przedsiębiorstw, Regionalnego Dyrektora Sprzedaży, Dyrektora Biura Sektora Publicznego w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw zarządzając strukturami sprzedażowymi w regionie i oddziałach. Posiada również doświadczenie w tworzeniu struktur sprzedażowych i zarządzaniu w Pionie Bankowości  Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie pełniła funkcje Regionalnego Dyrektora CitiBusiness oraz Dyrektora w Pionie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zarządzania. W 2013 roku ukończyła Commercial Credit College w USA w ramach Grupy Citi. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Po dzisiejszej nominacji w skład zarządu Banku Pekao S.A. wchodzą Prezes Zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński,

Marek Tomczuk i Magdalena Zmitrowicz.

Informacja prasowa