Nowoczesność w kopalniach

Innowacje \ Górniczy koncern wyda miliardy na badania i rozwój

numer 2237 - 25.01.2019Gospodarka

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), największy polski dostawca wysokiej jakości węgla koksowego, od dwóch lat rozwija centrum innowacji dla górnictwa.  Grupa JSW zakłada realizację w latach 2018–2030 projektów inwestycyjnych za łączną kwotę 18,9 mld zł.

Wśród nich wymieniono m.in. wdrażanie innowacyjnych technologii w całym ciągu produkcji, od wydobycia węgla do produkcji koksu. W strategii podkreślono, że spółka ma być otwarta na innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne. Realizacji tych zadań służy utworzona w maju 2017 r. spółka JSW Innowacje (JSWI), stanowiąca zaplecze badawczo-rozwojowe dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Podczas International Mining Forum w połowie 2017 r. podpisano 12 listów intencyjnych, które zapoczątkowały współpracę JSW z firmami oraz uczelniami mogącymi wnieść nowe pomysły i rozwiązania technologiczne do górnictwa.

Wyzwalanie kreatywności

Zadaniem spółki jest rozwój technologii zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. W swojej działalność JSW Innowacje obejmuje wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej Grupy JSW, aż po analizy wykonalności oraz nadzór nad realizacją projektów i wdrożeń. Celem głównym jest osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie dostaw zaawansowanych technologii i usług dla górnictwa. Działając w Katowicach, wykorzystuje swoje położenie geograficzne do angażowania środowisk naukowo-badawczych z terenów Górnego Śląska i ośrodka krakowskiego dla stymulowania rozwoju całej grupy kapitałowej. Dzięki wielu przykładom innowacyjnych rozwiązań pojawiających się w Polsce wyraźnie widać, że w krajowej gospodarce nie brakuje utalentowanych ludzi o otwartych umysłach. W ocenie zarządzających nie brakuje ich także w Grupie JSW. Wyzwaniem pozostaje sposób uruchomienia tego niewykorzystywanego przez lata potencjału. Przede wszystkim poprzez zreorganizowanie struktury organizacyjnej, wprowadzenie zdrowej kultury organizacyjnej, zapewnienie bodźców motywacyjnych oraz środków finansowych na badania, które uruchomią w organizacji procesy innowacyjne. Tak powstaną się warunki do wyzwolenia kreatywności, do odkrywania nowych rozwiązań, które z węgla kamiennego oraz innych towarzyszących mu surowców naturalnych uczynią nowoczesne i pożądane przez gospodarkę produkty. Główne projekty rekomendowane do dalszych prac dotyczą rozwoju podziemnej eksploatacji złóż, systemu telekomunikacji i monitoringu pracy maszyn. Wszystko po to, aby wydobycie było jeszcze bardziej wydajne i bezpieczne dla załogi. Kolejny wniosek dotyczy nowych technik i technologii, wykorzystywanych podczas pozyskiwania węgla. Dotyczy m.in. o automatyzacji ciągów technologicznych, rozwoju systemów napędowych przenośników taśmowych i ich odpowiedniego sterowania, aby w przyszłości osiągnęły wyższą sprawność i zmniejszyły energochłonność całego systemu wydobycia.

Pellet, czyli sposób na odpady

Już w lipcu 2017 r. Jastrzębska Spółka Węglowa, PG Energy Capital Management i JSW Innowacje podpisały list intencyjny w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na produkcji pelletu w technologii spółki CoalTech z odpadów węglowych dostarczanych przez JSW. To nie tylko sposób na przetwarzanie odpadów w przyjazne środowisku paliwo. To także kolejny sposób na zagospodarowanie terenów kopalni Krupiński w Suszcu.

Grupa JSW poszukuje rozwiązań i technologii służących poprawie efektywności kopalni i koksowni w ujęciu ekonomicznym i środowiskowym. Potencjalne wykorzystanie nośników energii w postaci mułów węglowych do produkcji pelletu, odbywające się w sposób opłacalny i bezpieczny dla środowiska, może być takim rozwiązaniem. Dla ustalenia możliwości realizacji wspólnej inicjatywy strony zobowiązały się do zweryfikowania spójności technologicznej i technicznej w zakresie możliwości produkcji pelletu. PG Energy jest wyłącznym polskim przedstawicielem i partnerem firmy CoalTech z siedzibą w Republice Południowej Afryki i podmiotów z nią powiązanych w innych krajach, specjalizującej się w przekształcaniu koksu węglowego, mułów, pyłów i odpadów węglowych w granulat (pellet) za pomocą technologii opracowanej w Republice Południowej Afryki, gdzie już działa pierwszy zakład produkcyjny.

Liczenie węgla z powietrza

JSW Innowacje otrzymało już trzy nagrody za AutoInvent, automatyczny system do zbierania danych przestrzennych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Na wdrożenie tego projektu o wartości 4,4 mln zł spółka uzyskała 2,6 mln zł dotacji z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Główny celem AutoInvent było stworzenie automatycznego bezzałogowego systemu latającego, którego najważniejszym zadaniem będzie zautomatyzowanie procesu cyklicznych pomiarów zasobów mineralnych m.in. składowisk węgla. Wykorzystano w nim kilka innowacyjnych technologii pomiarowych: skanowanie laserowe 3D i fotogrametrię z niskiego pułapu oraz dwie metody precyzyjnego pozycjonowania: pomiary satelitarne GNSS wspomagane poprawkami sieciowymi RTN oraz precyzyjne laserowe pomiary TPS. Pomiary odbywają się z minimalnym udziałem człowieka dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi startu, lądowania i planowania misji oraz bezobsługowej stacji dokującej. Zastosowanie wspomnianych metod zwiększa bezpieczeństwo pracujących ludzi. Efekty projektu jako usługi świadczone z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania zostaną wprowadzone w celu usprawnienia procesu wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych oraz optymalizacji procesu sprzedaży materiałów. Rozwiązanie jest przygotowane do pełnego wdrożenia na rynku komercyjnymzawartość zablokowana

Autor: AMC


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się